O ZVEZI RFR

Več kot 60 let dvigujemo strokovne standarde

Zveza RFR je osrednja slovenska referenca na področjih računovodstva, davščin in financ. Na strokovnem področju združuje tako avtorje nacionalnih računovodskih standardov kakor tudi predlagatelje tehtnih in dolgoročnih rešitev za uporabo v vsakdanji računovodski praksi. Že vse od leta 1957 skrbi tudi za povezovanje in zagotavljanje podpore članom, promocijo stroke in izobraževanje na področjih računovodstva, davščin in financ.

Zveza RFR je že več kot 60 let osrednja organizacija zaposlenih na področjih računovodstva, davščin in financ. Prek društev je prisotna po vsej Soveniji in dejavna na vseh ožjih strokovnih področjih. Zveza RFR tako že tradicionalno skrbi za spremljanje razvoja področja, beleži njegovo zgodovino in organizira dogodke ob dnevu računovodij. Kot osrednja organizacija skrbi za razvoj standardov dela, za nagrajevanje najboljših predstavnikov mlade generacije računovodij in za izmenjavo mnenj s pripravljavci zakonskih rešitev.

 

V okviru skrbi za interese članstva se povezuje tudi z drugimi organizacijami oziroma ustanovami s povezanih področij.

 

Zveza RFR je tudi pobudnica Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine, v katerega so pristopile ugledne izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke. Na podlagi dela odbora je bil vzpostavljen register zaposlenih na področju računovodstva, prva takšna celovita evidenca strokovnjakov na različnih ravneh usposobljenosti.

 

Izkoristite ugodnosti članskega bona

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Brežice
Bohoričeva ulica 13
8250 Brežice

DŠ: 43187471 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 4. 4. 1964
Število članov: 94

PREDSEDNIK
Mag. Ivanka Medvešček

KONTAKTNI PODATKI
Mag. Ivanka Medvešček
041 488 716
Bohoričeva ulica 13
8250 Brežice

drfd.brezice@gmail.com
 

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Celje
Ulica Ivanke Uranjekove 5
3000 Celje

DŠ: SI79465978
Datum ustanovitve: 7. 10. 1960
Število članov: 320

PREDSEDNICA
Brigita Čokl

KONTAKTNI PODATKI
DRFD
Ulica Ivanke Uranjekove 5
3000 Celje
03/492-48-70
drfd.celje@siol.net

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Domžale-Kamnik
Grobeljska 12a
1234 Mengeš

DŠ:94219028 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 6. 12. 1958
Število članov: 215

PREDSEDNICA
Angelca Zalokar

KONTAKTNI PODATKI
Angelca Zalokar
Društvo RFD Domžale-Kamnik
Grobeljska 12a
1234 Mengeš

info@drfr-domzale-kamnik.si
 

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Gornja Radgona
Trg svobode 12
9250 Gornja Radgona

DŠ: 38478846 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 21. 4. 1968
Število članov: 101

PREDSEDNIK
Franc Rožman

KONTAKTNI PODATKI
Društvo računovodij
Trg svobode 12
9250 Gornja Radgona

Društvo računovodij Grosuplje
Ob Grosupeljščici 1 b
1290 Grosuplje

DŠ: 68274998 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 23. 3. 1970
Število članov: 49

PREDSEDNIK
Milena Koščak

KONTAKTNI PODATKI
Društvo računovodij Grosuplje
Ob Grosupeljščici 1 b
1290 Grosuplje

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Ilirska Bistrica
Gregorčičeva cesta 23 b
6250 Ilirska Bistrica

DŠ: 22795537 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 8. 7. 1964
Število članov: 72

PREDSEDNIK
Branko Glažar

KONTAKTNI PODATKI
Branko Glažar
Juršče 72
6257 Pivka

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Jesenice
Titova 47
4270 Jesenice

DŠ: 83088059 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 25. 4. 1959
Število članov: 134

PREDSEDNICA
Ida Kavčič

KONTAKTNI PODATKI
DRFD Jesenice
Cesta maršala Tita 47
4270 Jesenice

ida.kavcic@iksvetovanje.si

 

Društvo računovodij in finančnikov Kočevje-Ribnica
Ulica Brigade Moris 9 
1330 Kočevje

DŠ: 31815936 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 1. 6. 1963
Število članov: 29
PREDSEDNICA
Marjeta Gorše

KONTAKTNI PODATKI
Marjeta Gorše
Ulica Brigade Moris 9
1330 Kočevje

Društvo računovodij,finančnikov in revizorjev Koper
Ulica pri velikih vratih 26
6000 Koper

DŠ: SI58610111 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 14. 6. 1963
Število članov: 133

PREDSEDNICA
Irena Kajfež

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Koper
Pri velikih vratih 26
6000 Koper
drustvo.rfrok@gmail.com
05 6271 178

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Kranj
Prešernova 11
4000 Kranj

ID za DDV: SI10714006
Datum ustanovitve: 16. 5. 1959
Število članov: 115

PREDSEDNICA
Barbara Galičič Drakslar

KONTAKTNI PODATKI
DRFD Kranj
Prešernova ulica 11
4000 Kranj

041 229 953 ga. Jožica Avguštin

051 245 730 ga. Barbara Galičič Drakslar
drfd.kranj@siol.net

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Krško
Kolodvorska ulica 2
8270 Krško

DŠ: 23259272 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 12. 4. 1977
Število članov: 83

PREDSEDNICA
Marjetka Blatnik

KONTAKTNI PODATKI
DRFD Krško
Kolodvorska 2
8270 Krško
drfd.krsko@gmail.com

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Lendava
Glavna ulica 73
9220 Lendava

DŠ: 38989280 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 27. 12. 1959
Število članov: 25

PREDSEDNIK
Ivan Denša

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Lendava
Glavna ulica 73
9220 Lendava

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Litija
Trg na Stavbah 1
1270 Litija

DŠ: 65577442 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 10. 10. 1983
Število članov: 46

PREDSEDNICA
Nada Jarm

KONTAKTNI PODATKI
Nada Jarm
Prečna ulica 10
1270 Litija

031-643-176 
nada.jarm@gmail.com

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Ljubljana
DRFR Ljubljana
Linhartova 9
1000 Ljubljana

ID za DDV: SI85527700
Datum ustanovitve: 25. 10. 1963
Število članov: 404

PREDSEDNICA
Lidija Sabol

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Ljubljana
Linhartova 9
1000 Ljubljana
01/436-12-58; 041-982-833
drfrlj@siol.net

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Ljutomer
Postružnikova 6
9240 Ljutomer

DŠ: 34923730 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 4. 12. 1970
Število članov: 52

PREDSEDNICA
Darinka Karlovčec

KONTAKTNI PODATKI
DRFD Ljutomer
Darinka Karlovčec
Postružnikova 6
9240 Ljutomer

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor
Partizanska cesta 30
2000 Maribor

ID za DDV: SI55218024
Datum ustanovitve: 22. 12. 1975
Število članov: 276

PREDSEDNICA
Mag. Zdenka Radek

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Maribor
Partizanska cesta 30
2000 Maribor
02/252-28-83
drfr@siol.net

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Mežiške doline
Knapovska ulica 18
2392 Mežica

DŠ: 83145613 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 30. 3. 1967
Število članov: 165

PREDSEDNIK
Peter Močnik

KONTAKTNI PODATKI
Peter Močnik
mkpeter1@gmail.com
Pristava 21
2393Črna na Koroškem

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Murska Sobota
Trg Zmage 8
9000 Murska Sobota

DŠ: 68253435 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 4. 4. 1966
Število članov: 51

PREDSEDNICA
Marina Cigut

KONTAKTNI PODATKI
Marina Cigut
Cankarjeva ulica 24, Rakičan
9000 Murska Sobota
drustvoracunovodijms@gmail.com

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Nova Gorica
Erjavčeva 30
5000 Nova Gorica

DŠ: 23471956 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 9. 4. 1959
Število članov: 219

PREDSEDNICA
Zvonka Črmelj 

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Nova Gorica
Erjavčeva 30
5000 Nova Gorica
05/302-20-53
drustvo.rfr@siol.net

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Novo mesto
Novi trg 11
8000 Novo mesto

DŠ: 28055683 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 11. 1. 1958
Število članov: 228

PREDSEDNICA
Milica Gostiša

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Novo mesto
Novi trg 11
8000 Novo mesto
07/332-14-86; 051/331-676
drustvo.racunovodij.nm@siol.net

Društvo računovodij in finančnikov Postojna
Ljubljanska cesta 9
6230 Postojna

DŠ: 44856572 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 9. 12. 1963
Število članov: 170

PREDSEDNIK
Marko Simšič

KONTAKTNI PODATKI
DRF Postojna
Ljubljanska cesta 9
6230 Postojna

drf.postojna@gmail.com
 

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Ptuj-Ormož
Jadranska cesta 1
2250 Ptuj

DŠ: 84206659 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 25. 9. 1958
Število članov: 95

PREDSEDNICA
Alenka Lorber

KONTAKTNI PODATKI
DRFD Ptuj-Ormož
Jadranska cesta 1
2250 Ptuj 
alenka@racunovodstvo-lorber.si
041 543 600

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 1
2360 Radlje ob Dravi

DŠ: 16576560 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 4. 6. 1964
Število članov: 41

PREDSEDNICA
Lucija Bricman

KONTAKTNI PODATKI
Lucija Bricman
Sv. Vid 20
2367 Vuzenica
02/879-12-23

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Sevnica
Trg svobode 11
8290 Sevnica

DŠ: 99833204 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 22. 4. 1964
Število članov: 106

PREDSEDNICA
Brigita Košmerl

KONTAKTNI PODATKI
DRFD Sevnica
Trg svobode 11
8290 Sevnica
040 393 394
drfd.sevnica@gmail.com
 

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenj Gradec-Dravograd
Francetova cesta 7
2380 Slovenj Gradec

ID za DDV: SI95346643
Datum ustanovitve: 3. 3. 1964
Število članov: 261

PREDSEDNIK
Jure Krajnc

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Slovenj Gradec
Francetova cesta 7
p. p. 89
2380 Slovenj Gradec
02/883-80-14

drustvo.racun@t-2.net

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Škofja Loka
Mestni trg 39
4220 Škofja Loka

DŠ: 92225845 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 27. 7. 1958
Število članov: 11

PREDSEDNICA
Andreja Jesenko

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Škofja Loka
Mestni trg 39
4220 Škofja Loka
04/512-42-75

drfr.skofjaloka@gmail.com
 

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Trbovlje
Savinjska cesta 9a
1420 Trbovlje

DŠ: 94253641 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 15. 11. 1963
Število članov: 90

PREDSEDNIK
Peter Jamnik

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Trbovlje
Savinjska cesta 9a
1420 TRBOVLJE
03/563-04-36
www.drustvo-drfr.si

peter.jamnik1@telemach.net

Društvo računovodij in finančnikov –DRAFIT Tržič
Trg svobode 18
4290 Tržič

DŠ: 17248809 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 23. 5. 1962
Število članov: /

PREDSEDNIK
Irma Perko

KONTAKTNI PODATKI
Irma Perko, s. p.
p. p. 32
4290 Tržič
rs-irma@t-2.net
 

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Velenje
Špeglova 9
3320 Velenje

DŠ: 31772200 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 30. 6. 1966
Število članov: 13

PREDSEDNICA
Marijan Kolenc

KONTAKTNI PODATKI
Društvo računovodij finančnikov in revizorjev Velenje
Špeglova 9
3320 Velenje
03 89-19-206 

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Zgornje Savinjske doline
Varpolje 68
3332 Rečica ob Savinji

DŠ: 79994814 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 17. 4. 1964
Število članov: 189

PREDSEDNICA
Zdenka Presečnik Firšt

KONTAKTNI PODATKI
Zdenka Presečnik Firšt
Varpolje 68,
3332 Rečica ob Savinji

e-naslov: zdenka.presecnik@gmail.com
GSM: 041 248 724

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Žiri
Strojarska ulica 2
4226 Žiri

DŠ: 48571512 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 3. 7. 1963
Število članov: 104

PREDSEDNICA
Nada Peternel

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Žiri
ETIKETA tiskarna, d. d.
Industrijska ulica 6
4226 Žiri

Društvo študentov računovodstva in revizije 
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
DŠ: 13343076 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 25.3.2013
Število članov: 63


PREDSEDNICA
Ela Bolčina

KONTAKTNI PODATKI
info@dsrr.si