Pregled dogodkov za junij

POMEMBNI DATUMI
sobota, 8. 6. 2024
Dan Primoža Trubarja, državni praznik
četrtek, 13. 6. 2024
Prijave v obvezni in neobvezni večstranski pobot (prvi dan prijav)
petek, 14. 6. 2024
Obračun prispevkov za s. p. in družbenike – obrazec OPSVL
Rok za oddajo poročila o blagovni menjavi znotraj EU – Intrastat
sobota, 15. 6. 2024
Poročanje o najemih in prodajah v Evidenco trga nepremičnin
četrtek, 20. 6. 2024
Zadnji dan prijav v obvezni in neobvezni večstranski pobot (do 13h)
Plačilo prispevkov za s. p. in družbenike – obrazec OPSVL
Plačilo prispevkov za socialno varnost, katerih plačnik je zavarovanec
Plačilo akontacije davka po obračunu DDPO (mesečni plačniki)
Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (mesečni plačniki)
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
Oddaja rekapitulacijskega poročila in hkratna oddaja obračuna DDV
Oddaja mesečnega poročila o kapitalskih naložbah (SN11 in SN22, samo v primeru transakcij)
Oddaja mesečnega poročila o prejetih in danih kreditih ter depozitih (KRD)
Oddaja mesečnega poročila o kupljenih in prodanih tujih vrednostnih papirjih (DVP)
Oddaja mesečnega poročila o menjavi z nerezidenti (BST)
ponedeljek, 24. 6. 2024
Oddaja obračuna davka na motorna vozila
Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (mesečni obračun)
Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (mesečni obračun)
Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (mesečni obračun)
torek, 25. 6. 2024
Dan državnosti (državni praznik, nedelavnik)
petek, 28. 6. 2024
Oddaja obračuna DDV
Oddaja poročila o dobavah po 76.a členu ZDDV-1
Oddaja obračuna davka na finančne storitve
Poročanje o neobdavčenih prejemkih na obrazcu REK