Pregled dogodkov za marec

POMEMBNI DATUMI
četrtek, 14. 3. 2024
Prijave v obvezni in neobvezni večstranski pobot (prvi dan prijav)
petek, 15. 3. 2024
Plačilo prispevkov za socialno varnost, katerih plačnik je zavarovanec
Obračun in plačilo prispevkov za direktorje – obrazec OPSVL
Poročanje o najemih in prodajah v Evidenco trga nepremičnin
Rok za oddajo poročila o blagovni menjavi znotraj EU – Intrastat
sreda, 20. 3. 2024
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
Plačilo akontacije davka po obračunu DDPO (mesečni plačniki)
Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (mesečni plačniki)
Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (mesečni plačniki)
Oddaja rekapitulacijskega poročila in hkratna oddaja obračuna DDV
Oddaja mesečnega poročila o kapitalskih naložbah (SN11 in SN22, samo v primeru transakcij)
Oddaja mesečnega poročila o prejetih in danih kreditih ter depozitih (KRD)
Oddaja mesečnega poročila o kupljenih in prodanih tujih vrednostnih papirjih (DVP)
Oddaja mesečnega poročila o menjavi z nerezidenti (BST)
četrtek, 21. 3. 2024
Zadnji dan prijav v obvezni in neobvezni večstranski pobot (do 13h)
ponedeljek, 25. 3. 2024
Oddaja obračuna davka na motorna vozila
torek, 26. 3. 2024
Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (mesečni obračun)
Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (mesečni obračun)
Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (mesečni obračun)
petek, 29. 3. 2024
Oddaja obračuna DDV
Oddaja poročila o dobavah po 76.a členu ZDDV-1
Oddaja obračuna davka na finančne storitve
Podatki o plačah na obrazcih ZAP/M
Poročanje o neobdavčenih prejemkih na obrazcu REK
DOGODKI ZVEZE RFR
četrtek, 28. 3. 2024
Izid tiskane Revije IKS 03/24