Pregled dogodkov za oktober

POMEMBNI DATUMI
četrtek, 14. 9. 2023
Prijave v obvezni in neobvezni večstranski pobot (prvi dan prijav)
petek, 15. 9. 2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost, katerih plačnik je zavarovanec
Obračun in plačilo prispevkov za direktorje – obrazec OPSVL
Poročanje o najemih in prodajah v Evidenco trga nepremičnin
Rok za oddajo poročila o blagovni menjavi znotraj EU – Intrastat
sreda, 20. 9. 2023
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
Plačilo akontacije davka po obračunu DDPO (mesečni plačniki)
Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (mesečni plačniki)
Oddaja rekapitulacijskega poročila in hkratna oddaja obračuna DDV
Oddaja mesečnega poročila o kapitalskih naložbah (SN11 in SN22, samo v primeru transakcij)
Oddaja mesečnega poročila o prejetih in danih kreditih ter depozitih (KRD)
Oddaja mesečnega poročila o kupljenih in prodanih tujih vrednostnih papirjih (DVP)
Oddaja mesečnega poročila o menjavi z nerezidenti (BST)
četrtek, 21. 9. 2023
Zadnji dan prijav v obvezni in neobvezni večstranski pobot (do 13h)
petek, 29. 9. 2023
Oddaja obračuna DDV
Oddaja poročila o dobavah po 76.a členu ZDDV-1
Oddaja obračuna davka na finančne storitve
sobota, 30. 9. 2023
Zahtevek za vračilo DDV v EU
ponedeljek, 2. 10. 2023
Podatki o plačah na obrazcih ZAP/M
Poročanje o neobdavčenih prejemkih na obrazcu REK
četrtek, 12. 10. 2023
Prijave v obvezni in neobvezni večstranski pobot (prvi dan prijav)
nedelja, 15. 10. 2023
Plačilo prispevkov za socialno varnost, katerih plačnik je zavarovanec
Obračun in plačilo prispevkov za direktorje – obrazec OPSVL
ponedeljek, 16. 10. 2023
Poročanje o najemih in prodajah v Evidenco trga nepremičnin
Rok za oddajo poročila o blagovni menjavi znotraj EU – Intrastat
četrtek, 19. 10. 2023
Zadnji dan prijav v obvezni in neobvezni večstranski pobot (do 13h)
petek, 20. 10. 2023
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
Plačilo akontacije davka po obračunu DDPO (mesečni plačniki)
Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (mesečni plačniki)
Oddaja rekapitulacijskega poročila in hkratna oddaja obračuna DDV
Oddaja mesečnega poročila o kapitalskih naložbah (SN11 in SN22, samo v primeru transakcij)
Oddaja mesečnega poročila o prejetih in danih kreditih ter depozitih (KRD)
Oddaja mesečnega poročila o kupljenih in prodanih tujih vrednostnih papirjih (DVP)
Oddaja mesečnega poročila o menjavi z nerezidenti (BST)
sreda, 25. 10. 2023
Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (mesečni obračun)
Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (mesečni obračun)
Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (mesečni obračun)
Oddaja obračuna davka na motorna vozila
ponedeljek, 30. 10. 2023
Oddaja obračuna DDV
Oddaja poročila o dobavah po 76.a členu ZDDV-1
Oddaja obračuna davka na finančne storitve
torek, 31. 10. 2023
Dan reformacije (nedelavnik)
DOGODKI ZVEZE RFR
torek, 3. 10. 2023
Posvetovanje Zveze RFR: Vse, kar morate nujno vedeti o DDV - digitalna izvedba
četrtek, 26. 10. 2023
Izid revije IKS 11/23