IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna znanja v priročnem formatu

Tiskane izdaje pokrivajo vsa ključna strokovna področja in vam hkrati ponujajo priročen dostop do temeljnih znanj in informacij za uspešno delo na področjih računovodstva, davščin in financ.

 

ZBIRKE STANDARDOV

KONTNI NAČRTI

STROKOVNA LITERATURA

NOVO

NOVO: Urejanje delovnih razmerji za zasebni sektor v praksi

Priročnik Urejanje delovnih razmerji za zasebni sektor v praksi predstavlja nepogrešljiv pripomoček pri poslovanju katerega koli zaposlovalca. Vsebuje 19 nazorno predstavljenih tematskih sklopov in skoraj 700 praktičnih zgledov, ki podrobneje pojasnjujejo teoretične razlage in usmeritve. Zglede dopolnjuje več kot 30 vzorcev pogodb in drugih pisanj, ki so v pomoč pri delu v vsakdanji računovodski oziroma davčni praksi.

Informacije in naročilo
 
 

NOVO

NOVO: Pravilnik o računovodstvu z dodanimi pojasnili Zveze RFR (za zasebni sektor)

Ker zakonodaja ne predpisuje pravilnika o računovodstvu, so strokovnjaki Zveze RFR organizacijam pripravili strokovne usmeritve za pripravo pravilnega, skrbnega in ustrezno sestavljenega internega pravilnika, ki je temeljni akt računovodske službe, a hkrati uporaben dokument organizacije. Pravilnik je namenjen različnim organizacijam in je usklajen s SRS (2016–2019) ter dopolnjen s strokovnimi pojasnili Zveze RFR. Obsega 38 strani in je na voljo v elektronski obliki. Prilagodite ga za potrebe vaše organizacije.

Informacije in naročilo
 

NOVO

NOVA IZDAJA: Enotni kontni načrt s ponazoritvami    knjiženj za javni  sektor

Enotni kontni načrt je dopolnjen in obogaten s knjižbami za obe vrsti uporabnikov, združeni pod oznako javni sektor. V knjižici so najpomembnejši in najrazličnejši zgledi knjiženj poslovnih dogodkov, ki so temeljni za pravilno in skladno sestavo računovodskih izkazov. Zveza RFR je pri njeni pripravi sledila uporabniku, iskanje in branje kontov je hitro in enostavno.

Informacije in naročilo
 

NOVO

NOVA IZDAJA: Davek na dodano vrednost v praksi (2023)

Najnovejša izdaja priročnika o DDV v 30 poglavjih in v uporabniku prijazni obliki predstavlja vse pravne podlage, posebnosti in izjeme sistema DDV.

V priročniku boste na enem mestu našli bogato zbirko praktičnih zgledov, oblikovanih na podlagi vprašanj iz prakse, kot tudi pojasnila in tolmačenja državnih organov ter ključne odločitve sodišč.

Informacije in naročilo
 

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: