revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna znanja v priročnem formatu

Tiskane izdaje pokrivajo vsa ključna strokovna področja in vam hkrati ponujajo priročen dostop do temeljnih znanj in informacij za uspešno delo na področjih računovodstva, davščin in financ.

 

ZBIRKE STANDARDOV

KONTNI NAČRTI

STROKOVNA LITERATURA
 

PRIROČNIKI ZVEZE RFR

Neposredni davki v praksi

Na več kot 1.000 straneh preprosto razloži ključna vodila za obračunavanje davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine in prispevkov ter podaja smernice o mednarodnem obdavčenju in transfernih cenah. Temu so dodani strokovni komentarji, tolmačenja in primeri iz prakse, ki še dodatno pojasnjujejo vsebino.

Informacije in naročilo
 


STROKOVNA LITERATURA

Komplet vodil za javni sektor

Za vse, ki opravljate računovodske zadeve za določene in druge uporabnike v javnem sektorju, je Zveza RFR pripravila priročen komplet, ki vsebuje tri izdaje.  

Informacije in naročilo
 
                           

STROKOVNA LITERATURA

Komplet vodil SRS 2016

Komplet najpomembnejših računovodskih vodil.

Novi računovodski standardi prinašajo nekatere novosti, ki bodo spremenile vsakdanjo prakso računovodenja v Sloveniji. Zveza RFR je zato pripravila referenčen komplet vodil, ki pokriva vse vidike uporabe SRS 2016 v praksi. 

Informacije in naročilo
 

STROKOVNA LITERATURA

Slovenski računovodski standardi (2016) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja

Slovenski računovodski standardi (2016) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja izhajajo v knjižni obliki in vsebujejo prenovljeno besedilo novih standardov. Slonijo na določbah Direktive 2013/34/EU ter spremembah in dopolnitvah ZGD-1. Med drugim uvajajo dva nova standarda (SRS 16 in 17), umikajo pravila konsolidiranja in se ne sklicujejo več na določbe MSRP. Slovenski računovodski standardi (2016) so poenostavljeni in prijaznejši do uporabnika, po novem pa jih spremljajo tudi Pravila skrbnega računovodenja.
 
V izdaji Zveze RFR so SRS in PSR pregledno postavljeni in opremljeni s strokovnimi komentarji.

Informacije in naročilo

KONTNI NAČRT

Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije

Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj je najnovejša izdaja, ki je posodobljena z vsebinskimi spremembami, ki jih prinašajo SRS (2016). 

Informacije in naročilo
 

PRIROČNIKI ZVEZE RFR

Izdaja junij 2015: Davek na dodano vrednost v praksi

Prenovljena izdaja na 772 straneh podaja praktična vodila za pravilno obračunavanje DDV. V 19 poglavjih so prikazani številni novi zgledi, komentarji, pojasnila pristojnih organov in najpogostejši primeri iz prakse.
  Informacije in naročilo
 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?