revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

DIGITALNI PRIROČNIKI ZVEZE RFR

Priročniki Zveze RFR zdaj vedno z vami. V priročni, vselej ažurni digitalni obliki. 

Štiri temeljna orodja za delo – Davek na dodano vrednost v praksi, SRS (2016) v praksi, Računovodski predpisi za javni sektor v praksi, Neposredni davki v praksi – so zbrana na enem spletnem mestu. Pregledno, strokovno in uporabniku prijazno. 

Informacije in naročilo
 

   

 

PRIROČNIKI ZVEZE RFR

Neposredni davki v praksi

Na več kot 1.000 straneh preprosto razloži ključna vodila za obračunavanje davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine in prispevkov ter podaja smernice o mednarodnem obdavčenju in transfernih cenah. Temu so dodani strokovni komentarji, tolmačenja in primeri iz prakse, ki še dodatno pojasnjujejo vsebino.

Informacije in naročilo
 


STROKOVNA LITERATURA

Komplet vodil za javni sektor

Za vse, ki opravljate računovodske zadeve za določene in druge uporabnike v javnem sektorju, je Zveza RFR pripravila priročen komplet, ki vsebuje tri izdaje.  

Informacije in naročilo
 
                           

STROKOVNA LITERATURA

Komplet vodil SRS 2016

Komplet najpomembnejših računovodskih vodil.

Novi računovodski standardi prinašajo nekatere novosti, ki bodo spremenile vsakdanjo prakso računovodenja v Sloveniji. Zveza RFR je zato pripravila referenčen komplet vodil, ki pokriva vse vidike uporabe SRS 2016 v praksi. 

Informacije in naročilo
 

STROKOVNA LITERATURA

Slovenski računovodski standardi (2016) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja

Slovenski računovodski standardi (2016) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja izhajajo v knjižni obliki in vsebujejo prenovljeno besedilo novih standardov. Slonijo na določbah Direktive 2013/34/EU ter spremembah in dopolnitvah ZGD-1. Med drugim uvajajo dva nova standarda (SRS 16 in 17), umikajo pravila konsolidiranja in se ne sklicujejo več na določbe MSRP. Slovenski računovodski standardi (2016) so poenostavljeni in prijaznejši do uporabnika, po novem pa jih spremljajo tudi Pravila skrbnega računovodenja.
 
V izdaji Zveze RFR so SRS in PSR pregledno postavljeni in opremljeni s strokovnimi komentarji.

Informacije in naročilo
 
 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: