NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

REVIJA IKS

Novosti pri obdavčitvi digitalnih storitev

Kraj obdavčitve pri telekomunikacijskih storitvah, storitvah radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronskih storitvah, ki so opravljene nezavezancem, se s 1. januarjem 2015 spreminja. Za te storitve se hkrati uvaja poenostavitev pri obračunavanju in plačevanju DDV v obliki dveh posebnih ureditev. Če hočejo davčni zavezanci to poenostavitev izkoristiti, morajo poskrbeti za pravočasno identifikacijo za ustrezno posebno ureditev. Novi ureditvi prinašata še vrsto pravil, predpisanih domnev in možnosti njihovega izpodbijanja, na katere se morajo davčni zavezanci pripraviti, da bodo lahko pravilno obračunavali DDV.
Mag. Mojca Zupančič

NOVOSTI

Vpogled v dohodninske podatke

Furs obvešča izplačevalce dohodkov, da bodo do konca januarja na portalu eDavki objavljeni podatki iz predloženih obrazcev iREK in pripravljenih obvestil prejemnikom dohodkov, ki jih morajo prejemnikom dohodka izročiti najpozneje do 31. januarja 2015.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Rast tečaja švicarskega franka

Švicarska nacionalna banka (SNB) je prenehala vzdrževati menjalni tečaj med frankom in evrom na ravni 1,20 CHF za 1 EUR.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Veliko vprašanj o e-računih

Zaradi izjemnega povečanja števila vprašanj o e-računih UJP uporabnike prosi, naj vprašanja pošiljajo na objavljene kontaktne naslove.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA
POSVETOVANJE 3/15

Izračun davka od dohodkov pravnih oseb

Informacije in prijava


DNEVI RAČUNOVODIJ 2015

Kako naj stroka vzpostavi poklicne standarde?

Informacije in prijava

IZDAJE

Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj

Informacije in prijava

 
PREBERITE TUDI

NOVOSTI

Znižanje predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2015 je znižana z 8,15 na 8,05 %.

NOVOSTI

Objavljena pravila vezane knjige računov

V Uradnem listu RS je bil objavljen Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov. Uporaba vezane knjige računov bo obvezna od 31. januarja 2015.

REVIJA IKS

Nekratkoročna sredstva za prodajo

Nekratkoročna sredstva, namenjena prodaji, morajo podjetja v bilanci stanja razvrstiti v postavko Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo.

NOVOSTI

Posebnosti bilance stanja kmečkega gospodinjstva

Kmečka gospodinjstva, ki vodijo poslovne knjige za davčne namene, pri sestavljanju bilance stanja namenjajo posebno pozornost merjenju in vrednotenju bioloških sredstev in pospravljenih kmetijskih pridelkov.

REVIJA IKS

Končni poračun odbitka DDV za leto 2014

Zavezanci z ID-številko, ki odbijajo DDV ob upoštevanju odbitnega deleža, bodo na začetku leta 2015 poračunali odbitek DDV preteklega leta.

REVIJA IKS

Pošiljanje podatkov za odmero dohodnine

Podatke o dohodnine oproščenih celoletnih dohodkih, o prostovoljnem pokojninskem zavarovanju in o prenosih kapitalskih deležev moramo Fursu poslati do konca januarja za preteklo leto.
 
VIDEO
ANKETA
Kako pogosto boste pri prodaji uporabljali vezano knjigo gotovinskih računov?