NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

NOVOSTI

Telefonsko svetovanje po novem

Zveza RFR bo 1. junija 2016 uvedla nov način telefonskega svetovanja za vse naročnike revije IKS. S tem uvajamo prijaznejši, hitrejši in učinkovitejši servis za vse naše zveste uporabnike. Za nemoteno uporabo novega načina telefonskega svetovanja bo do 31. maja 2016 treba aktivirati osebno RFR-številko in naročniški profil. Podrobnejši opis postopkov vam posredujemo spodaj. Vsi tisti, ki ste osebno RFR-številko že aktivirali in ste jo morda pozabili, jo lahko ponovno pridobite na spletnem naslovu registracija.zvezarfr.si/RFRStevilka.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Dnevi računovodij 2016

V Portorožu so potekali Dnevi računovodij 2016, na katerih se je zbralo več kot 300 udeležencev. Osrednja tema je bila posvečena prenovi slovenskega davčnega sistema.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Negativni variabilni del POM

Furs pojasnjuje, da se variabilni del priznane obrestne mere kot komponenta pri računanju skupne POM upošteva tudi v primeru negativne vrednosti, vendar z omejitvijo, da skupna POM...
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Primanjkljaj države v letu 2015 po reviziji

Primanjkljaj države za leto 2015 je bil konec marca ocenjen na 836 milijonov EUR ali 2,2 % BDP, po reviziji sredi aprila pa na 1.131 milijonov EUR ali 2,9 % BDP.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

 DAVČNA ŠOLA
Šola o DDV Informacije in prijava

POSVETOVANJE 6/16

DDV pri uvozu, novosti pri carinskih postopkih, obravnava dobav z montažo in druge aktualne teme Informacije in prijava

STROKOVNA LITERATURA

Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj Informacije in naročilo STROKOVNA LITERATURA

Slovenski računovodski standardi (2016)

Informacije in naročilo
PREBERITE TUDI

NOVOSTI

Davčni dolg konec leta 2015

Na zadnji dan preteklega leta je davčni dolg znašal 1,4 milijarde EUR. Aktivnega dolga je 54,6 %, pogojno izterljivega pa 45,4 %. Od tega dolga pripada proračunu države 66,6 %, ZPIZ 21,3 %, ZZZS 10,3 % ter proračunom občin 1,8 %.

NOVOSTI

Obvestila o izplačanem dohodku iz naslova obresti

UJP obvešča, da bo prejemnikom obresti iz nematerializiranih vrednostnih papirjev, izdanih na podlagi zakona, ki ureja javne finance, obvestila o izplačanem dohodku pošiljal do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.

NOVOSTI

Predlagana sprememba katastrske obdavčitve

Ministrstvo za finance je objavilo predlog novega Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka.

NOVOSTI

Razkritje "Panama papers"

Mednarodno združenje raziskovalnih novinarjev (ICIJ) je pridobilo zaupne dokumente četrte največje odvetniške pisarne, specializirane za poslovanje v davčnih oazah, Mossack Fonseca.

NOVOSTI

Letni obračuni in poročanje za gospodarske družbe in zasebnike

Zakon o gospodarskih družbah se je leta 2015 spremenil tudi v delu, ki obravnava računovodenje. Vendar bodo družbe in zasebniki letni obračun za leto 2015 pripravili še po starih pravilih.

REVIJA IKS

Dana finančna jamstva in rezervacije pri zapiranju odlagališč odpadkov

Upravljavec mora po preteku okoljevarstvenega dovoljenja izvesti zapiralna dela na odlagališču odpadkov in zagotoviti finančno jamstvo.
 
VIDEO
ANKETA
Ali veste kaj urejajo Pravila skrbnega računovodenja (PSR), ki se uporabljajo od 1. januarja 2016?