revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

NOVOSTI

EKSPERT RFR, nov strokovnjak v vaši ekipi

Zveza RFR je pripravila novo referenčno digitalno aplikacijo za računovodje, finančnike in revizorje pa tudi davčne in pravne strokovnjake. Aplikacija s svojimi vsebinami ter naprednimi možnostmi iskanja, filtriranja, povezovanja, označevanja in shranjevanja zaznamkov pa tudi drugimi načini prilagodljive uporabe nadomešča vrsto drugih orodij.

Za pridobitev brezplačnega testnega gesla digitalne aplikacije Ekspert RFR pišite na elektronski naslov podpora@zvezarfr.si ali pokličite 080 1957.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Naročniški profil in osebna RFR-številka

Zveza RFR je zaradi želje po boljši komunikaciji z zvestimi strankami vpeljala naročniški profil in osebno RFR-številko.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Vlada proti predlaganim spremembam ZDoh-2

Vlada ne podpira predloga sprememb ZDoh-2, ki ga je vložila skupina poslancev. Predlagano je bilo povišanje splošne olajšave na 7.000 EUR, znižanje najvišje dohodninske stopnje s 50 na 43 % ter...
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Potrjen osnutek proračuna za leto 2019

Vlada je potrdila osnutek proračunskega načrta za leto 2019 ob predpostavki nespremenjenih politik. V njem je upoštevala že dogovorjene in sprejete zakonske obveznosti. Novega bo pripravila hkrati...
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

POSVETOVANJE 9/18

Priprave na letno poročanje v javnem sektorju

Informacije in prijava

POSVETOVANJE 10/18

Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS


Informacije in prijava


EKSPERT RFR
Nov strokovnjak v vaši ekipi

Informacije in naročilo
PREBERITE TUDI

AKTUALNO VPRAŠANJE

Vlaganja v sredstva, prejeta v upravljanje

Javni zavod sprašuje, kako naj knjiži vlaganja v opredmetena osnovna sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki, saj meni, da so to njegova sredstva, ki jih je ustvaril s dejavnostjo na trgu.

TOLMAČENJA

Obravnava nove promocijske takse v sistemu DDV

Marca letos je začel veljati Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), na podlagi katerega se bo od 1. januarja 2019 od nastanitev hkrati s plačilom za prenočevanje poleg turistične takse pobirala še promocijska taksa. Ta bo znašala 25 % zneska obračunane turistične takse, vendar največ 2,5 EUR. Pri določitvi velikosti turistične takse pa posamezna...

NOVOSTI

Utaje DDV pri nakupu rabljenih vozil

Zaradi vse pogostejših utaj DDV pri pridobitvah rabljenih vozil iz drugih držav članic EU bo Furs v primeru suma utaje pred odmero DMV zahteval zavarovanje izpolnitve obveznosti za DDV v obliki gotovinskega pologa.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Povračilo stroškov samostojnih podjetnikov – samonapotenih

Samostojni podjetnik je odšel opravljat začasno delo v Avstrijo. Prek portala eVem je pridobil potrdilo A1 za samonapotitev. Delo bo tam opravljal okvirno 15 dni. Ali se zanj za davčno priznavanje odhodkov uporabljajo ista pravila kot za napotene?

TOLMAČENJA

Elektronska prijava tujih računov prek sistema eDavki

Furs je zavezance (pravne osebe, fizične osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost) obvestil, da lahko račune, ki jih imajo odprte v tujini oziroma jih bodo odprli, prijavijo elektronsko prek sistema eDavki. To lahko storijo sami (s kvalificiranim digitalnim potrdilom) ali pa njihova pooblaščena oseba zanje odda obrazec Prijava tujih računov...

NOVOSTI

Rast cen stanovanj v EU

V evroobmočju in EU so se v drugem četrtletju 2018 cene stanovanj povečale za 4,3 % v primerjavi z enakim četrtletjem preteklega leta. Največ so se povečale v Sloveniji, in sicer za 13,4 %.
 
VIDEO
ANKETA
Kaj menite o stanovitnosti in predvidljivosti slovenskega davčno-poslovnega okolja?