NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

REVIJA IKS

Premostitveno zavarovanje športnikov

Za zagotovitev socialne varnosti po zaključku aktivne športne kariere je poklicnim in vrhunskim športnikom omogočeno, da se že med njo vključijo v posebno obliko poklicnega zavarovanja, to je v premostitveno zavarovanje. Delodajalci ali športniki sami v premostitveni sklad vplačujejo poseben prispevek. Iz sredstev, zbranih med aktivno kariero, bodo po njenem zaključku športniki preje(ma)li dohodek, ki jim bo omogočil prehod v novo življenjsko obdobje. Vplačila v premostitveni sklad so pod predpisanimi pogoji neobdavčena. Do davčnih olajšav bodo športniki upravičeni tudi pri izplačilu privarčevanih sredstev.
Romana Hieng, univ. dipl. ekon.

NOVOSTI

Telefonsko svetovanje po novem

Zveza RFR je 3. junija 2016 uvedla nov način telefonskega svetovanja za vse naročnike revije IKS. S tem uvajamo prijaznejši, hitrejši in učinkovitejši servis za vse naše zveste uporabnike.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

V pripravi seznam nekooperativnih davčnih jurisdikcij

Evropska komisija pripravlja skupni evropski seznam nekooperativnih davčnih jurisdikcij. Končni seznam namerava objaviti do konca leta 2017.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

V Sloveniji malo ekonomske svobode

Na lestvici ekonomske svobode, ki jo je Visio institut objavil v svojem poročilu, Slovenija med 159 državami in ozemlji zaseda 97. mesto in je najslabše uvrščena država Evropske unije.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

STROKOVNO POSVETOVANJE

DDV od prometa nepremičnin in z njimi povezanih storitev ter novosti na obravnavanem področju
Informacije in prijavaŠOLA

Šola o DDVInformacije in prijava STROKOVNO POSVETOVANJE

Kaj mora računovodja vedeti o davčnem postopku? Informacije in prijava

PREBERITE TUDI

NOVOSTI

Objavljena pojasnila k SRS 2016

V Uradnem listu RS so bila objavljena tri pojasnila SRS 2016, ki jih je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo.

NOVOSTI

Rast slovenskega BDP

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju 2016 za 2,7 % večji kot v istem četrtletju prejšnjega leta.

NOVOSTI

Slovenija med državami z majhno vrzeljo pri pobiranju DDV

Študija Evropske komisije o vrzeli pri pobiranju DDV je pokazala, da je bila leta 2014 v Sloveniji razlika med pričakovanimi prihodki iz DDV in dejansko pobranim zneskom 8,1 %.

NOVOSTI

Realizacija državnega proračuna za maj 2016

Državni proračun je imel maja 2016 proračunski presežek 85,2 milijona EUR. Prihodki proračuna so skupaj znašali 794,7 milijona EUR, odhodki pa 709,5 milijona EUR.

NOVOSTI

Letni obračuni in poročanje za gospodarske družbe in zasebnike

Zakon o gospodarskih družbah se je leta 2015 spremenil tudi v delu, ki obravnava računovodenje. Vendar bodo družbe in zasebniki letni obračun za leto 2015 pripravili še po starih pravilih.

REVIJA IKS

Dana finančna jamstva in rezervacije pri zapiranju odlagališč odpadkov

Upravljavec mora po preteku okoljevarstvenega dovoljenja izvesti zapiralna dela na odlagališču odpadkov in zagotoviti finančno jamstvo.
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da bo zaradi mini davčne reforme slovensko gospodarstvo konkurenčnejše?