NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

NOVOSTI

Telefonsko svetovanje po novem

Zveza RFR je 3. junija 2016 uvedla nov način telefonskega svetovanja za vse naročnike revije IKS. S tem uvajamo prijaznejši, hitrejši in učinkovitejši servis za vse naše zveste uporabnike. Za nemoteno uporabo novega načina telefonskega svetovanja bo do 31. maja 2016 treba aktivirati osebno RFR-številko in naročniški profil.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Potrditev obrazca IOP

UJP bo proračunskim uporabnikom med 1. in 7. julijem po pošti oziroma prek spletne aplikacije UJPnet v potrditev poslala obrazec Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2016.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Nov bankovec za 50 EUR

Eurosistem se pripravlja na uvedbo novega bankovca za 50 EUR. Javnosti bo razkrit 5. julija 2016, v obtok pa naj bi prišel spomladi 2017.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Aprila nižja povprečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača za april 2016 je znašala 1.571 EUR. V primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za marec 2016 se je nominalno znižala za 1,4 %, realno pa za 1,8 %.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

STROKOVNA LITERATURA

Slovenski računovodski standardi (2016) v praksi z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja Informacije in naročilo STROKOVNA LITERATURA

Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj Informacije in naročilo STROKOVNA LITERATURA

Slovenski računovodski standardi (2016)

Informacije in naročilo
PREBERITE TUDI

NOVOSTI

Objavljen seznam prejemnikov donacij od dohodnine

Zavezanci so 0,5 % dohodnine za donacije namenili 4.814 različnim upravičencem v skupnem znesku 4 milijone EUR (lani 3,84 milijona EUR). Prva izplačila bodo nakazana okrog 15. septembra 2016.

NOVOSTI

Davčni dolg konec leta 2015

Na zadnji dan preteklega leta je davčni dolg znašal 1,4 milijarde EUR. Aktivnega dolga je 54,6 %, pogojno izterljivega pa 45,4 %. Od tega dolga pripada proračunu države 66,6 %, ZPIZ 21,3 %, ZZZS 10,3 % ter proračunom občin 1,8 %.

NOVOSTI

ECB ukinja izdelavo in izdajo bankovcev za 500 EUR

ECB ukinja izdelavo in izdajo bankovca za 500 EUR. Bankovec ostaja zakonito plačilno sredstvo in ohranja vrednost. V nacionalnih centralnih bankah ga bo mogoče zamenjati neomejeno dolgo.

NOVOSTI

Letni obračuni in poročanje za gospodarske družbe in zasebnike

Zakon o gospodarskih družbah se je leta 2015 spremenil tudi v delu, ki obravnava računovodenje. Vendar bodo družbe in zasebniki letni obračun za leto 2015 pripravili še po starih pravilih.

REVIJA IKS

Dana finančna jamstva in rezervacije pri zapiranju odlagališč odpadkov

Upravljavec mora po preteku okoljevarstvenega dovoljenja izvesti zapiralna dela na odlagališču odpadkov in zagotoviti finančno jamstvo.
 
VIDEO
ANKETA
Ali veste kaj urejajo Pravila skrbnega računovodenja (PSR), ki se uporabljajo od 1. januarja 2016?