NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

REVIJA IKS

Dohodki dijakov in študentov

Med izobraževanjem dijaki in študenti opravljajo obvezno ali prostovoljno praktično delo, ki je povezano z izobraževalnim programom. Opravljajo pa tudi druge vrste del, običajno prek pooblaščenih organizacij za posredovanje dela. Njihovi dohodki so obdavčeni različno, odvisno od pravnega razmerja, v katerem delo opravljajo. Pogosto imajo štipendijo, če pa so uspešni, prejmejo tudi nagrade, ki jih podeljujejo šola, država ali lokalne skupnosti in druge organizacije oziroma ustanove.
Romana Hieng, univ. dipl. ekon.

NOVOSTI

Danes se izteče rok za ugovor

Zavezanci, ki so v začetku junija prejeli informativni izračun dohodnine, imajo še do vključno 29. junija čas, da vložijo ugovor, če ugotovijo, da podatki v izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Gospodarska klima junija 2015 nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil junija 2015 (5,1 odstotne točke) za 0,1 odstotne točke nižji kot maja 2015 (5,2 odstotne točke) in za 9,1 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Objavljen seznam upravičencev do donacij za leto 2015

Zavezanci za dohodnino lahko zahtevajo, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni največ petim upravičencem.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA
POSVETOVANJE 6/15

Kako bo uvedba davčnih blagajn vplivala na gotovinsko poslovanje?

Informacije in prijava
PRIROČNIKI ZVEZE RFR

PRENOVLJENA IZDAJA: Davek na dodano vrednost v praksi

Informacije in prijava
 
MOBILNA APLIKACIJA

Računovodski izračuni - Ri

Informacije in prijava
PREBERITE TUDI

NOVOSTI

Odlog plačila dajatev v skladu s carinskimi predpisi

Od 1. julija 2015 podjetje zahtevek za izdajo dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev ne glede na svoj sedež vloži na Finančni urad Celje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Detaširani delavci nerezidenti in regres

Rezident BiH je zaposlen pri slovenskem delodajalcu. Večino časa delo opravlja na začasnem delu v tujini. Po 14/1 konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, sklenjene med Slovenijo in BiH, je oproščen plačila dohodnine v Sloveniji, kar uveljavlja pred izplačilom dohodka z obrazcem KIDO 5. Ali lahko to oprostitev uveljavlja tudi za regres?

TOLMAČENJA

Davčna obravnava pametnega telefona

Pametni telefon se za davčne namene obravnava kot računalniška oprema, zato lahko zavezanec uveljavlja davčno olajšavo za investiranje (40 % nabavne vrednosti) in amortizacijsko stopnjo 50 %.

TOLMAČENJA

Povračilo stroškov prevoza na delo in z njega

Vrhovno sodišče je razsodilo, da se razdalja med krajem bivanja in delovnim mestom oziroma delovnim mestom in krajem bivanja ne more seštevati, če posamezna razdalja znaša manj kot dva kilometra, skupno pa več kot dva kilometra.

SODBE

Vključitev občinske dajatve v osnovo za obračun DDV

V zadevi C-256/14 (Lisboagás) je Sodišče EU odgovorilo na vprašanje, ali mora družba Lisboagás, ki ima izključno koncesijo za upravljanje omrežja distribucije plina v občini lizbonske regije in zaradi položenih plinskih cevi v javnem podtalju občin tem plačuje dajatev za uporabo podtalja (DUP), pri zaračunavanju svojih storitev družbi za trženje plina to dajatev vključiti v davčno osnovo za DDV.
 
VIDEO
ANKETA
Spremembe pri kateri aktivnosti bi najbolj dvignile davčno kulturo v Sloveniji?