NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

REVIJA IKS

Poročila o DDV za leto 2016

V Sloveniji pripravljanje letnih obračunov DDV ni predpisano. Kljub temu morajo zavezanci za preteklo leto pripraviti nekatera letna poročila, povezana z DDV. Fursu jih oddajo januarja. Poročila za leto 2016 morajo torej predložiti na začetku leta 2017, med njimi denimo o plačani realizaciji, prodaji na daljavo in obračunanem pavšalnem nadomestilu.
Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

NOVOSTI

Novoletni paket davčnih predpisov

V dneh pred novim letom so bili objavljeni spremembe več pravilnikov.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Nespremenjene zamudne obresti

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 31. decembra 2016, znaša 8 %.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Poročanje o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost

Furs je popravil navodilo o poročanju o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

POSVETOVANJE 3/17

DDV – aktualni primeri iz prakse in vaših vprašanj
Informacije in naročiloMOBILNA APLIKACIJA

Računovodksi izračuni
Informacije in naročilo POSVETOVANJE 2/17

Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRSInformacije in prijava

PREBERITE TUDI

NOVOSTI

Novo navodilo za letno poročanje

Ajpes je pripravil novo Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov, ki določa poenotene obrazce letnih in zaključnih poročil za uporabnike ter roke za njihovo predložitev.

NOVOSTI

Decembra znova deflacija

V letu 2016 je bila v Sloveniji na letni ravni 0,5-odstotna inflacija. Storitve so se v enem letu podražile za 1,6 %, cene blaga pa so v primerjavi z decembrom 2015 v povprečju ostale nespremenjene.

REVIJA IKS

Razlike med SRS in MSRP

SRS v uvodu določajo, da organizacija nobene določbe MSRP ne uporablja neposredno, ampak le kot primer dobre poslovne prakse, Zakon o gospodarskih družbah pa, da SRS v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z MSRP.

NOVOSTI

Spremembe EKN za druge osebe javnega prava

Objavljene so bile spremembe Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

REVIJA IKS

Prijava plačilnih računov in podatki o finančnih računih

Plačilni računi zavezancev, ki so odprti v Sloveniji in zunaj nje, so vpisani v davčni register, ki ga vodi Furs.
 
VIDEO
ANKETA
V kateri obliki bi najraje brali sestavke iz revije IKS?