NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

REVIJA IKS

Slovenski računovodski standardi 2016

Nova računovodska direktiva je spremenila osmo poglavje Zakona o gospodarskih družbah, ki pa je zahtevalo prenovo SRS. Novi standardi, ki jih bodo organizacije začele uporabljati z novim letom, bodo pomembno prispevali k poenostavitvi računovodenja, temeljijo pa na načelu izvirne vrednosti. Poleg tega je poenoteno merjenje in vrednotenje bilančnih postavk ter poročanje za vse organizacije ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko.
Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon., mag. Milenka Čižman, Romana Hieng, univ. dipl. ekon., dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar, dr. Matjaž Prusnik, Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.

NOVOSTI

Olajšava za vzdrževane člane

Zavezanci, ki med letom niso uveljavljali olajšave, in tisti, ki želijo medletno olajšavo spremeniti, morajo do 5. februarja Fursu oddati vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Slovenija se zadolžuje najhitreje

Zadolženost držav EU se je v tretjem četrtletju 2015 v primerjavi z drugim četrtletjem 2015 zmanjšala s 87,7 na 86 % BDP.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Dopolnjena aplikacija in portal UJP

UJP je dopolnil spletno aplikacijo UJPnet in spletni portal UJPeRačun. Na tem portalu so dodana nekatera obvezna podatkovna polja.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

SRS 2016

Komplet vodil SRS 2016

Informacije in naročilo

STROKOVNA LITERATURA

Slovenski računovodski standardi (2016)

Informacije in naročilo
PREBERITE TUDI

NOVOSTI

UJP bo proračunskim uporabnikom v potrditev poslala obrazec IOP

UJP bo proračunskim uporabnikom med 4. in 8. januarjem 2016 v potrditev poslala obrazec Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2014.

NOVOSTI

ECB znižala obrestno mero na –0,30 %

Svet ECB je obrestno mero za odprto ponudbo mejnega depozita znižal za 10 bazičnih točk na –0,30 %. Znižanje je začelo veljati 9. decembra 2015.

NOVOSTI

Omogočena oddaja kontrolnih podatkov

Portal eDavki je odprt za oddajo vseh kontrolnih podatkov za leto 2015. Program za vnos in pripravo podatkov za odmero dohodnine za leto 2015 WDohod 2015 je na odprtem portalu pod rubriko Programi.

NOVOSTI

Letni obračuni in poročanje za gospodarske družbe in zasebnike

Zakon o gospodarskih družbah se je leta 2015 spremenil tudi v delu, ki obravnava računovodenje. Vendar bodo družbe in zasebniki letni obračun za leto 2015 pripravili še po starih pravilih.

REVIJA IKS

Dana finančna jamstva in rezervacije pri zapiranju odlagališč odpadkov

Upravljavec mora po preteku okoljevarstvenega dovoljenja izvesti zapiralna dela na odlagališču odpadkov in zagotoviti finančno jamstvo.
 
VIDEO
ANKETA
Ali so vam davčne blagajne upočasnile poslovanje?