revijaIKS.si SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Osnova za prispevke za ZZ od povračil stroškov v zvezi s pogodbenimi deli

Zavezanec je prejel dohodek iz drugega pogodbenega dela (za svetovanje) od tujega izplačevalca (naročnika), zato ga je napovedal pri Fursu sam. Napovedal in uveljavljal je tudi povračila stroškov v zvezi s tem delom. Pri tem je del stroškov nosil naročnik (stroške za prevoz z vlakom, letalom in avtom), del pa zavezanec(stroške prenočitev in parkirnine), zato mu jih je naročnik povrnil...
Dr. Mateja Drobež Tomšič

NOVOSTI

Naročniški profil in osebna RFR-številka

Zveza RFR je zaradi želje po boljši komunikaciji z zvestimi strankami vpeljala naročniški profil in osebno RFR-številko.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Ugodna jesenska gospodarska napoved

Evropska komisija za letošnje leto napoveduje 2,2-odstotno realno rast BDP. Ta je znatno večja od pomladanskih pričakovanj (1,7 %). Pričakovanja naj bi letos preseglo...
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Vlada predlaga spremembo Zakona o revidiranju

Vlada je določila besedilo predloga novele Zakona o revidiranju. Predlog je v skladu z zahtevami iz evropske direktive 2014/56/EU in uredbe 537/2014/EU.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

POSVETOVANJE 10/17


Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS
Informacije in prijava

IZDAJE

Komplet vodil za javni sektor
Informacije in naročiloPOSVETOVANJE 11/17

DDV pri prevozih in drugih storitvah, izvoz in uvoz blaga, spremembe predpisov in številne druge aktualne teme
Informacije in prijava

POSVETOVANJE 12/17

Novosti pri napotenih delavcih ter druge davčne in delovnopravne novosti
Informacije in prijava
PREBERITE TUDI

AKTUALNO VPRAŠANJE

Razvrstitev kriptovalute v bilanci stanja

Organizacija kupuje kriptovalute, da jih bo prodala, ko bo tečaj, s katerim se trguje, primeren. Lahko jih uporabi tudi za plačilo obveznosti, če jih upnik sprejema kot instrument poravnave obveze. Kako organizacija kriptovaluto razvrsti v bilanci stanja?

TOLMAČENJA

Ne(pravi) tristranski posli

V zadevi C-386/16 (Toridas) je litovsko nacionalno sodišče od Sodišča EU želelo razlago členov direktive o DDV, ki se nanašajo na oproščene dobave blaga znotraj EU in na možnost obravnave posla med tremi davčnimi zavezanci, ki so identificirani za DDV v treh različnih državah članicah, kot pravega tristranskega.

NOVOSTI

Paket sprememb davčnih zakonov

Odbor za finance in monetarno politiko je na nujni seji potrdil predlog ZDDPO-2O, predlog ZDavP-2K in predlog ZDoh-2T.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Obračun prispevkov pri postranskem opravljanju dejavnosti

Samostojni podjetnik (s. p.) opravlja posredniško dejavnost. Poleg tega ima sklenjeno delovno razmerje za polni delovni čas, zato je polno zavarovan iz tega delovnega razmerja. Vendar pa mora kot s. p. kljub temu plačevati mesečne pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. Ali mora s. p. oddajati mesečne obračune teh prispevkov za socialno varnost tako, kot jih mora s. p., zavarovan iz te dejavnosti?

TOLMAČENJA

Spodbuda za zaposlovanje

Glede uveljavljanja spodbude za zaposlovanje mlajših oseb in mater z otroki do 3. leta je Upravno sodišče RS v sodbi I U 1307/2016 ugotovilo, da je starost 26 let predpisana kot starostna meja za sklenitev pogodbe oziroma za prvo zaposlitev za nedoločen čas, in ne tudi kot (absolutna) starostna meja oziroma starost zavarovanca za uveljavljanje vračila prispevkov. S tem, ko je izpolnjen ta pogoj in drugi pogoji, med drugim tudi ta, da ostanejo zavarovanci pri istem delodajalcu zaposleni najmanj dve leti, pa delodajalec pridobi pravico, da uveljavi vračilo prispevkov delodajalca za prvi dve leti njihove zaposlitve.

NOVOSTI

Oktobra inflacija

V evroobmočju je za oktober napovedana letna inflacija 1,4 % in je nižja od septembrske, ki je bila 1,5 %. Najbolj so se podražili energija, hrana, alkohol in tobak...
 
PREGLED TISKA
LJUBLJANA MARIBOR BABNO POLJE
VIDEO
ANKETA
Zakaj je zakonodajalec umestil javno obravnavo sprememb temelnjih davčnih predpisov (ZDavP, ZDoh-2 in ZDDPO-2) v čas poletnih počitnic (od 21. 7. do 11. 8.)?