NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

REVIJA IKS

Prednosti obračuna odloženega davka?

Odloženi davek je računovodska kategorija, ki vpliva na poslovni izid. Nastane na podlagi začasnih razlik med knjigovodsko in davčno vrednostjo sredstev in obveznosti in omogoča izkazovanje odhodka za davek iz dobička v skladu z računovodskim pravilom nastanka poslovnega dogodka. Odhodek je enak odmerjenemu dav­ku od dobička, povečanemu za ob­veznost in zmanjšanemu za terjatev za odloženi davek.
Romana Hieng, univ. dipl. ekon.

NOVOSTI

Objavljene spremembe ZDoh-2 in ZDDPO-2

V Uradnem listu so bile objavljene spremembe ZDoh-2 in ZDDPO-2, s katerimi se spreminja obdavčitev davčnih zavezancev normirancev.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Znižanje predpisane obrestne mere zamudnih obresti MF

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2014 je znižana na 8,15 % (prej 8,25 %).
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2013

Durs poziva zavezance, ki do 15. junija 2014 niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, da dohodninsko napoved najpozneje do 31. julija 2014 vložijo sami
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA
ZBIRKA ZVEZE RFR

Zbirka predpisov Zveze RFR

Informacije in prijava

POSEBNA PONUDBA

Priročnik DDV v praksi in zvezek Zbirke RFR DDV in drugi prometni davki

Informacije in naročilo
PREBERITE TUDI

NOVOSTI

Objava seznamov proračunskih uporabnikov, prejemnikov in izdajateljev e-računov

UJP na svoji spletni strani za potrebe izmenjave e-računov dnevno objavlja podatke o proračunskih uporabnikih, ki so prejemniki in/ali izdajatelji e-računov.

NOVOSTI

Spremenjeno poslovanje s hrvaškimi bankami

Narodna banka Hrvaške je sprejela odločitev, da mora biti za vsa plačila na hrvaškem območju številka prejemnikovega računa od 1. junija 2014 obvezno zapisana v strukturi IBAN.

NOVOSTI

Vprašanje Slovenije Sodišču EU o obravnavi finančnega lizinga

Vrhovno sodišče RS je Sodišče EU zastavilo vprašanje o obračunu DDV ob vrnitvi predmeta lizinga v posest lizingodajalcu zaradi delnega neplačila obveznosti lizingojemalca.

REVIJA IKS

Obdavčitev kapitalskega dobička fizičnih oseb

Kapitalski dobiček sodi med dohodke iz kapitala, ki se ne vštevajo v skupno letno dohodninsko osnovo. Pri rezidentih se obdavči po načelu svetovnega dohodka, pri nerezidentih pa po načelu vira.

REVIJA IKS

Donacije v denarju in v naravi

Pravne osebe, predvsem podjetja, se pogosto srečujejo s prošnjami za donacije. Prosilci in prejemniki donacij so običajno nepridobitne organizacije, ki so jim donacije eden od glavnih virov pokrivanja stroškov delovanja.

REVIJA IKS

Davčni vidik zamenjave zemljišča

Pri načrtovani graditvi ali obnovi šol, vrtcev, industrijske cone, prometnic, vodotokov in drugega ter tudi pri popravkih oblike parcel se pogosto pojavi potreba po zamenjavi enega zemljišča za drugo.
 
VIDEO
ANKETA
Ali podpirate povezovanje predstavnikov stroke pri zavzemanju za odpravo administrativnih ovir?