NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Davčna olajšava za nakup avtobusov

Ministrstvo za finance nas je obvestilo, da davčna olajšava za nakup avtobusov s kakršnokoli oznako EURO v letu 2014 ne velja več. Kljub pobudam, da bi bila ta olajšava še naprej izenačena z olajšavo za nakup tovornih vozil, je od leta 2014 mogoče uveljavljati olajšavo le za nakup avtobusov na hibridni ali električni pogon, še naprej pa je mogoče uveljavljati olajšavo za tovorna vozila z oznako EURO VI.
Romana Hieng, univ. dipl. ekon.

NOVOSTI

Furs zahteva dosledno uporabo vezane knjige računov

Od 25. februarja Furs v postopkih nadzora ne bo več upošteval opravičila, da na trgu ni bilo mogoče pravočasno zagotoviti vezanih knjig računov.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Oddaja napovedi

Furs je objavil javne pozive k oddaji napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ...
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Boj proti izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju

Evropska komisija je začela pripravljati načrt za boj proti izogibanju davkom in agresivnemu davčnemu načrtovanju.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

POSVETOVANJE 3/15

Izračun davka od dohodkov pravnih oseb

Informacije in prijava

POSVETOVANJE 4/15

Davčne posebnosti v negospodarstvu

Informacije in prijava
 

 
DNEVI RAČUNOVODIJ 2015

Kako naj stroka vzpostavi poklicne standarde?

Informacije in prijava

 

 
PREBERITE TUDI

NOVOSTI

Plačilo stroškov Banke Slovenije

Plačilo zneska obračuna stroškov Banke Slovenije za opravljene plačilne storitve proračunskim uporabnikom pripravi in izvrši UJP z direktno obremenitvijo podračuna proračunskega uporabnika na dan zapadlosti.

NOVOSTI

Konec leta 2014 rast BDP v EU

Eurostat je objavil podatke o bruto domačem proizvodu v evroobmočju in v celotni EU v četrtem četrtletju leta 2014. V primerjavi s tretjim četrtletjem se je BDP v evroobmočju povečal za 0,3 %, v celotni EU pa za 0,4 %.

NOVOSTI

Potrjena uvedba davčnih blagajn

Vlada je na 21. redni seji potrdila uvedbo davčnih blagajn. Davčne blagajne bodo najkasneje do 1. januarja 2016 uvedene načeloma za vse davčne zavezance, ki poslujejo v dejavnosti z gotovino in so dolžni izdajati račune

NOVOSTI

Posebnosti bilance stanja kmečkega gospodinjstva

Kmečka gospodinjstva, ki vodijo poslovne knjige za davčne namene, pri sestavljanju bilance stanja namenjajo posebno pozornost merjenju in vrednotenju bioloških sredstev in pospravljenih kmetijskih pridelkov.

NOVOSTI

Rast cen nepremičnin v EU in padec v Sloveniji

Cene nepremičnin so v tretjem četrtletju 2014 v evroobmočju zrasle za 0,5 %, v celotni EU pa za 2,3 %. Največje letno znižanje je s 5,4 % imela Slovenija.

REVIJA IKS

Pošiljanje podatkov za odmero dohodnine

Podatke o dohodnine oproščenih celoletnih dohodkih, o prostovoljnem pokojninskem zavarovanju in o prenosih kapitalskih deležev moramo Fursu poslati do konca januarja za preteklo leto.
 
PREGLED TISKA
VIDEO
ANKETA
Kako pogosto boste pri prodaji uporabljali vezano knjigo gotovinskih računov?