revijaIKS.si SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Odstranitev ali obnova starega objekta

Javni zavod sprašuje, ali lahko knjigovodsko vrednost in strošek rušitve stare zgradbe vključi v nabavno vrednost nove. Kaj pa naredi, če objekta ne poruši v celoti?
Mag. Milenka Čižman

NOVOSTI

Naročniški profil in osebna RFR-številka

Zveza RFR je zaradi želje po boljši komunikaciji z zvestimi strankami vpeljala naročniški profil in osebno RFR-številko.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Rast davčne obremenitve v EU

Razmerje med skupno davčno obremenitvijo in BDP se je leta 2016 rahlo povečalo tako v EU kot v evroobmočju. Največji del BDP se z davki in prispevki prerazporedi v Franciji (47,6%)...
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Novi vrsti dohodka na obrazcu REK-1a

Na podlagi Zakona o vajeništvu (ZVaj) so na Fursu uvedli dve novi vrsti dohodka, in sicer 1021 in 1022, ki veljata za dohodke, izplačane od 3. 12. 2017.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

IZDAJE


Komplet vodil za javni sektor
Informacije in naročilo


POSVETOVANJE 1/18

Letno poročanje za javni sektor
Informacije in prijava
 
PREBERITE TUDI

TOLMAČENJA

Obdavčitev ob razdelitvi solastnine

Furs je na svoji spletni strani dopolnil pojasnila v obliki vprašanj in odgovorov na temo obdavčitve z davkom na promet nepremičnin (DPN) oziroma z davkom na dediščine in darila (DDD), ko gre za različne primere razdelitve solastnine. Delitev solastnine je načeloma neobdavčena, če gre za delitev v naravi v skladu s solastniškimi deleži.

TOLMAČENJA

Obveznost obračuna in plačila akontacije dohodnine slovenske družbe s predstavništvom v tujini

Furs je v pojasnilu konkretnemu davčnemu zavezancu pojasnil, da je slovenska družba, ki ima v tujini predstavništvo, plačnica davka tudi, če dohodke fizičnim osebam izplačuje to predstavništvo. V njem so zaposleni tuji rezidenti. Ti s slovensko družbo nimajo sklenjenega delovnega razmerja, prav tako jim slovenska družba ne izplačuje dohodkov. Plače nerezidentom obračunava in izplačuje neposredno s svojega računa predstavništvo, matična družba v Sloveniji pa zagotavlja le sredstva za izplačila.

NOVOSTI

EU objavila seznam nesodelujočih davčnih jurisdikcij

Finančni ministri EU so potrdili seznam držav, ki niso pripravljene sprejeti standardov dobrega davčnega upravljanja. To so Ameriška Samoa, Bahrajn, Barbados, Grenada, Guam, Južna Koreja...

AKTUALNO VPRAŠANJE

Obvestila CbC in poročila CbC

Zavezanec sprašuje, kakšna je razlika med obvestilom CbC in poročilom CbC ter katere osebe so dolžne poročati in v katerih rokih.

TOLMAČENJA

Pojem šport vključuje le dejavnosti z nezanemarljivo fizično aktivnostjo

Združeno kraljestvo je v zadevi C-90/16 (English Bridge Union, odslej EBU) pri Sodišču EU vložilo zahtevo za predhodno odločanje glede obravnave bridgea, to je igre s kartami, kot športa, ki je po 132/1/m Direktive 2006/112/ES (42/1/12 ZDDV-1) oproščen DDV. EBU je nacionalna neprofitna organizacija, odgovorna za razvoj bridgea s podvojenimi kartami v Angliji. Ta igra s kartami je vrsta bridgea, ki se igra na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

NOVOSTI

Spremembe obrazcev REK pri napotitvah

Predlagane so spremembe pri poročanju v obrazcih REK in iREK za napotene delavce. Potrebne so zaradi sprememb pri obdavčitvi plač in povračil stroškov napotenih delavcev z letom 2018.
 
VIDEO
ANKETA
Zakaj je zakonodajalec umestil javno obravnavo sprememb temelnjih davčnih predpisov (ZDavP, ZDoh-2 in ZDDPO-2) v čas poletnih počitnic (od 21. 7. do 11. 8.)?