NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

NOVOSTI

Zveza RFR na kolektivnem dopustu

Svetovalci strokovne službe Zveze RFR in drugi zaposleni 28. julija odhajamo na kolektivni dopust. Telefone bomo izklopili, Zveza pa bo še naprej živela prek spletne strani www.zvezaRFR.si in prek Obvestilnika. Za vas bomo ponovno dosegljivi 25. avgusta.
Uredništvo Zveze RFR

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje minimalne plače

Pravna oseba sprašuje, kako naj knjiži minimalno plačo (MP) oziroma socialne prispevke od razlike pri MP, ki jih mora plačati delodajalec.
Mag. Milenka Čižman

REVIJA IKS

Spremembe pri plačah v javnem sektorju

Spremembe predpisov o plačah javnih uslužbencev prinašajo obveznost obračuna in izplačila plač po virih financiranja ter spremljanja števila zaposlenih po virih financiranja in poročanja o njem. Določenih je devet virov financiranja, ki so opredeljeni glede na sredstva za bruto plače in nadomestila javnih uslužbencev za opravljanje posameznih dejavnosti. Podlaga za spremljanje števila zaposlenih javnih uslužbencev po virih financiranja pri posrednih proračunskih uporabnikih so kadrovski načrti.
Mag. Milenka Čižman

REVIJA IKS

Prevrednotenje nepremičnin

Podjetje nepremičnine po začetnem pripoznanju meri po modelu nabavne vrednosti ali po modelu prevrednotenja oziroma poštene vrednosti.
Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon.
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA
ZBIRKA ZVEZE RFR

Zbirka predpisov Zveze RFR

Informacije in prijava

POSEBNA PONUDBA

Priročnik DDV v praksi in zvezek Zbirke RFR DDV in drugi prometni davki

Informacije in naročilo

DAVČNA ŠOLA

Šola o DDV

Informacije in prijava
PREBERITE TUDI

REVIJA IKS

Računovodenje skupne občinske uprave

Skupno občinsko upravo lahko ustanovi več občin, da bi opravljala posamezne naloge občinske uprave za potrebe več občin skupaj. Organ skupne občinske uprave je skupna služba, ki jo ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnega akta, v katerem določijo njene naloge in notranjo organizacijo.

NOVOSTI

Po pozivu tretjina zavezancev poravnala davčne obveznosti

Po Dursovem pozivu 50.000 davčnim zavezancem, katerih dolg znaša od 10 do 100 EUR, je dolg poravnalo 35 % pozvanih.

NOVOSTI

Davek od zavarovalnih poslov

Promet zavarovalnih storitev je oproščen DDV, a se od njega obračunava davek od zavarovalnih poslov. Storitve zavarovalnega posredovanja in zastopanja so oproščene tako DDV kot davka od zavarovalnih poslov, so pa obdavčene z davkom na finančne storitve. Zavezanci za davek od zavarovalnih poslov so predvsem banke, vendar morajo pravila njegovega zaračunavanja poznati tudi zavezanci, ki prejemajo račune od zavarovalnic.

REVIJA IKS

Obdavčitev kapitalskega dobička fizičnih oseb

Kapitalski dobiček sodi med dohodke iz kapitala, ki se ne vštevajo v skupno letno dohodninsko osnovo. Pri rezidentih se obdavči po načelu svetovnega dohodka, pri nerezidentih pa po načelu vira.

REVIJA IKS

Donacije v denarju in v naravi

Pravne osebe, predvsem podjetja, se pogosto srečujejo s prošnjami za donacije. Prosilci in prejemniki donacij so običajno nepridobitne organizacije, ki so jim donacije eden od glavnih virov pokrivanja stroškov delovanja.

REVIJA IKS

Davčni vidik zamenjave zemljišča

Pri načrtovani graditvi ali obnovi šol, vrtcev, industrijske cone, prometnic, vodotokov in drugega ter tudi pri popravkih oblike parcel se pogosto pojavi potreba po zamenjavi enega zemljišča za drugo.
 
VIDEO
ANKETA
Ali se vam zdi nova ureditev pogojev za davčne zavezance normirance, ki za tiste z vsaj enim zaposlenim zvišuje mejni prag na 100.000 EUR, primerna?