NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

SODBE

Z zdravstvom povezane storitve in oprostitev DDV

Sodišče EU je presojalo (C-334/14), ali je dejavnost prevoza organov in vzorcev človeškega izvora zaradi medicinske analize oproščena DDV. Belgijski davčni organ je to dejavnost obdavčil. V sodbi je zapisalo, da ta dejavnost, ki jo opravljajo neodvisni izvajalci, katerih storitve so zajete v povrnitev stroškov klinikam in laboratorijem v okviru socialne varnosti, ni oproščena zdravstvena storitev. Prav tako ni oproščena DDV kot z zdravstveno storitvijo neposredno povezana dejavnost, ker ta tretja neodvisna oseba ni oseba javnega prava niti ni bolnišnica, center za zdravljenje ali center za diagnostiko ali druga uradno priznana ustanova podobne vrste, ki deluje pod socialnimi pogoji, primerljivimi s tistimi, ki veljajo za osebe javnega prava.

NOVOSTI

Zveza RFR na kolektivnem dopustu

Svetovalci strokovne službe Zveze RFR in drugi zaposleni 27. julija odhajamo na kolektivni dopust. Telefone bomo izklopili, Zveza pa bo še naprej živela prek spletne strani in Obvestilnika.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Vlada določila besedilo novele ZDDPO-2

Predlog zakona prenaša EU direktivi o obdavčitvi matičnih in odvisnih družb ter ureja oziroma nadgrajuje institut zakona zaradi sprememb v nedavčnem pravnem okviru.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Objavljen Pravilnik o izvajanju ZDavPR, ki ga je DZ ponovno potrdil

Državni zbor je v ponedeljek ponovno potrdil Zakon o davčnem potrjevanju računov, na katerega je Državni svet izglasoval odložilni veto.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

Zveza RFR na kolektivnem dopustu

Svetovalci strokovne službe in drugi zaposleni smo na kolektivnem dopustu. Za vas bomo spet dosegljivi 24. avgusta. 
 

POSVETOVANJE 6/15

Kako bo uvedba davčnih blagajn vplivala na gotovinsko poslovanje?

Informacije in prijava
POSVETOVANJE 7/15

Osnove DDV, ki jih moramo poznati pred sklenitvijo vsakega posla

Informacije in prijava
PRIROČNIKI ZVEZE RFR

PRENOVLJENA IZDAJA: Davek na dodano vrednost v praksi

Informacije in prijava
 
MOBILNA APLIKACIJA

Računovodski izračuni - Ri

Informacije in prijava
PREBERITE TUDI

NOVOSTI

DZ sprejel, DS zadržal Zakon o davčnem potrjevanju računo

Državni zbor je v sredo sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR). Državni svet je v petek nanj izglasoval odložilni veto.

NOVOSTI

Znižanje plač v maju

Povprečna majska plača je bila za 1 % nižja od aprilske. Povprečna majska bruto plača znaša 1.529 EUR, neto plača pa 998 EUR.

NOVOSTI

DZ sprejel novelo ZGD-1

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) vnaša določbe Direktive 2013/34/EU o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, določbe glede omejevanja ustanavljanja gospodarskih družb in druge spremembe.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Obdavčitev dohodkov iz prodaje gozdnih sadežev

Smo gostinska organizacija. Od fizičnih oseb iz Hrvaške odkupujemo tam nabrane regrat, beluše, gobe in druge gozdne sadeže. Kako se tovrstni dohodki davčno obravnavajo? Ali lahko nabiralcem plačamo z gotovino?

TOLMAČENJA

Povračilo stroškov prevoza na delo in z njega

Vrhovno sodišče je razsodilo, da se razdalja med krajem bivanja in delovnim mestom oziroma delovnim mestom in krajem bivanja ne more seštevati, če posamezna razdalja znaša manj kot dva kilometra, skupno pa več kot dva kilometra.

NOVOSTI

Indeksi cen življenjskih potrebščin

Junija 2015 je Slovenija na letni in mesečni ravni imela deflacijo, in sicer na letni ravni 0,7-odstotno, na mesečni pa 0,1-odstotno. V enem letu se je blago pocenilo za 1 %, storitve pa za 0,2 %.

NOVOSTI

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti ostaja naspremenjena

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2014 ostaja 8,05 %.
 
PREGLED TISKA
LJUBLJANA KOPER MARIBOR
20° 22° 20°
VIDEO
ANKETA
Spremembe pri kateri aktivnosti bi najbolj dvignile davčno kulturo v Sloveniji?