NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

REVIJA IKS

Računovodska obravnava kočljivih pogodb

Po SRS 10.36 je pogodba kočljiva, kadar stroški izpolnjevanja pogodbenih obvez presegajo gospodarske koristi, ki izvirajo iz nje. Podjetje mora za tako pogodbo oblikovati rezervacijo – računovodsko oceno. Ta odraža sedanjo obvezo podjetja, ki je posledica preteklega dogodka in za poravnavo katere bo verjetno potreben odtok gospodarskih dejavnikov.
Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon.

NOVOSTI

Podaljšan rok za pripombe na osnutek Zakona o potrjevanju računov

Ministrstvo za finance je rok za vložitev pripomb na osnutek Zakona o potrjevanju računov podaljšalo do 3. aprila 2015.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Plačilni promet med velikonočnimi prazniki

UJP obvešča, da na velikonočni petek, 3. aprila 2015, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah EU ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Ukinjena kontrola podpisovanja e-računov

UJP do 30. aprila 2015 ne bo preverjal, ali so prejeti e-računi, poslani iz bančnega sistema, podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA
DNEVI RAČUNOVODIJ 2015

Kako naj stroka vzpostavi poklicne standarde?

Informacije in prijava


MOBILNA APLIKACIJA

Računovodski izračuni - Ri

Informacije in prijava

ZBIRKA PREDPISOV

Spletna zbirka predpisov Zveze RFR

Informacije in prijava

PREBERITE TUDI

NOVOSTI

E-računi – dopolnjena spletna aplikacija UJPnet

Nameščena je nova verzija spletne aplikacije UJPnet v1.39. Dopolnitve so v zavihkih »E-računi/Izdani«, »E-računi/Uvoz« in »E-računi/Vnos«.

NOVOSTI

Konec leta 2014 rast BDP v EU

Eurostat je objavil podatke o bruto domačem proizvodu v evroobmočju in v celotni EU v četrtem četrtletju leta 2014. V primerjavi s tretjim četrtletjem se je BDP v evroobmočju povečal za 0,3 %, v celotni EU pa za 0,4 %.

NOVOSTI

Potrjena uvedba davčnih blagajn

Vlada je na 21. redni seji potrdila uvedbo davčnih blagajn. Davčne blagajne bodo najkasneje do 1. januarja 2016 uvedene načeloma za vse davčne zavezance, ki poslujejo v dejavnosti z gotovino in so dolžni izdajati račune

NOVOSTI

Posebnosti bilance stanja kmečkega gospodinjstva

Kmečka gospodinjstva, ki vodijo poslovne knjige za davčne namene, pri sestavljanju bilance stanja namenjajo posebno pozornost merjenju in vrednotenju bioloških sredstev in pospravljenih kmetijskih pridelkov.

NOVOSTI

Rast cen nepremičnin v EU in padec v Sloveniji

Cene nepremičnin so v tretjem četrtletju 2014 v evroobmočju zrasle za 0,5 %, v celotni EU pa za 2,3 %. Največje letno znižanje je s 5,4 % imela Slovenija.

REVIJA IKS

Pošiljanje podatkov za odmero dohodnine

Podatke o dohodnine oproščenih celoletnih dohodkih, o prostovoljnem pokojninskem zavarovanju in o prenosih kapitalskih deležev moramo Fursu poslati do konca januarja za preteklo leto.
 
VIDEO
ANKETA
Spremembe pri kateri aktivnosti bi najbolj dvignile davčno kulturo v Sloveniji?