NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

REVIJA IKS

Obvezno izdajanje e-računov proračunskim uporabnikom po 1. januarju 2015

Od 1. januarja 2015 proračunski uporabniki sprejemajo račune le v elektronski obliki. To velja tudi za v decembru 2014 opravljene storitve in dobavljeno blago, če je izvajalec papirni račun poslal v decembru, proračunski uporabnik pa ga bo prejel po 1. januarju 2015. E-račun je sestavljen v elektronski obliki po predpisanih standardih in pogojih, ki veljajo za njegovo sestavitev.
Mag. Milenka Čižman in Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon.

NOVOSTI

Državna dokapitalizacija Banke Celje

Vlada je potrdila izvedbo ukrepa za krepitev stabilnosti Banke Celje.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Višja stopnja zaposlenosti v EU

Po Eurostatovih podatkih se je stopnja zaposlenosti v evroobmočju v tretjem četrtletju leta 2014 v primerjavi z drugim četrtletjem 2014 povečala za 0,2 %, v celotni EU pa za 0,3 %.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

UJP proračunskim uporabnikom pošilja obrazec IOP v potrditev

UJP bo proračunskim uporabnikom med 2. in 8. januarjem 2015 v potrditev poslala obrazec Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2014.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA
POSVETOVANJE 1A/15

Letno poročanje za določene in druge uporabnike EKN

Informacije in prijava

 
POSVETOVANJE 1B/15

Letno poročanje za gospodarstvo in pravne osebe zasebnega prava

Informacije in prijava


POSVETOVANJE 2/15

Novosti pri DDV, brezplačne dobave in e-računi v praksi

Informacije in prijava

PREBERITE TUDI

REVIJA IKS

BREZPLAČNO: Revija IKS 11/14

Zagotovite si svoj izvod revije IKS 11/14 brezplačno. Brezplačni izvod revije lahko prejme vsaka pravna ali fizična oseba, ki v letu 2014 ni bila naročena na revijo IKS.

NOVOSTI

Nespremenjene obrestne mere ECB

Svet ECB je sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene.

NOVOSTI

Napovedana uvedba davčnih blagajn

Vlada je napovedala uvedbo davčnih blagajn in se zavezala k popravkom Zakona o gospodarskih družbah, katerih cilj je preprečiti veriženje podjetij.

REVIJA IKS

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Določeni uporabniki izkazujejo poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov. Gre za temeljni računovodski izkaz, v katerem morajo biti prihodki in odhodki predstavljeni resnično in pošteno.

REVIJA IKS

Vodila za sestavo letnega poročila uporabnikov EKN

Letno poročilo uporabnikov EKN mora biti sestavljeno jasno in pregledno. Resnično in pošteno mora prikazovati premoženje, finančni položaj in poslovni izid.

REVIJA IKS

Predhodno vprašanje Sodišču EU

Sestavek opisuje vlogo Sodišča EU in namen postopka predhodnega odločanja, ki ga je mogoče začeti pred tem sodiščem. Predstavlja tudi primer slovenskega davčnega zavezanca, na čigar zahtevo je Ustavno sodišče RS razveljavilo sodbo Vrhovnega sodišča RS zaradi kršitve pravice do zakonitega sodišča. Davčni zavezanec je Vrhovno sodišče RS že med postopkom pozval, naj o zadevi pridobi mnenje Sodišča EU, a mu sodišče ni ugodilo.
 
VIDEO
ANKETA
Kakšne zglede knjiženja imate najraje?