revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

NOVOSTI

EKSPERT RFR, nov strokovnjak v vaši ekipi

Zveza RFR je pripravila novo referenčno digitalno aplikacijo za računovodje, finančnike in revizorje pa tudi davčne in pravne strokovnjake. Aplikacija s svojimi vsebinami ter naprednimi možnostmi iskanja, filtriranja, povezovanja, označevanja in shranjevanja zaznamkov pa tudi drugimi načini prilagodljive uporabe nadomešča vrsto drugih orodij.

Zagotovite si popust v prednaročilu.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Naročniški profil in osebna RFR-številka

Zveza RFR je zaradi želje po boljši komunikaciji z zvestimi strankami vpeljala naročniški profil in osebno RFR-številko.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Uveljavljanje dejanskih stroškov pri oddaji v najem

Furs opozarja, da fizične osebe, ki oddajajo premoženje v najem podjetnikom ali podjetjem, lahko Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove...
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Elektronska oddaja vloge za potrdilo A1

Od 1. januarja je na portalu e-VEM vzpostavljena elektronska vloga za izdajo potrdila A1, ki je pogoj za napotitev delavca na delo v drugo državo članico EU...
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

EKSPERT RFR


NOV STROKOVNJAK V VAŠI EKIPI
Informacije in naročilo


POSVETOVANJE 3/18

Izračun davka od dohodkov pravnih oseb
Informacije in prijava
POSVETOVANJE 2/18

Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS
Informacije in prijava
PREBERITE TUDI

AKTUALNO VPRAŠANJE

Izjema pri poročanju družbe, ki računovodske izkaze sestavlja po MSRP

Majhna gospodarska družba je sprejela sklep, da bo prostovoljno za obdobje petih let računovodske izkaze sestavljala po MSRP. Ali pri letnem poročanju lahko uporabi poenostavitev, in sicer tako, da izpolni izjavo, kot to določa Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil in drugih podatkov poslovnih subjektov, da z oddajo bilance stanja in izkaza poslovnega izida izpolni tudi obveznost za letno poročanje?

TOLMAČENJA

Velikost neobdavčenih dnevnic napotenim delavcem

Slovenski delodajalci pogosto napotujejo delavce na začasno delo v tujino do 30 dni oziroma napotujejo na delo v tujino avtoprevoznike za obdobje do 90 dni. Pri tem se je 1. januarja 2018 spremenila davčna obravnava povračil stroškov prehrane oziroma dnevnic za tovrstne krajše napotitve.

NOVOSTI

Nezaposlenost v EU 7,3 %

Nezaposlenost v EU je 7,3 %, v evroobmočju pa 8,7 %. Najnižja je na Češkem (2,5 %), v Nemčiji in na Malti (3,6 %), najvišja pa v Grčiji (20,5 %)...

TOLMAČENJA

Dodatno pojasnilo o oprostitvah DDV pri storitvah prevoza

Furs je na svoji spletni strani dopolnil pojasnilo glede obravnave storitev, ki so neposredno povezane z mednarodnim trgovanjem, po ZDDV-1. Izpostavil je, da je za vsako opravljeno prevozno in drugo storitev najprej treba ugotoviti državo opravljene storitve...

AKTUALNO VPRAŠANJE

Prejeta odškodnina od zavarovalnice za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo

Javni zavod sprašuje, ali lahko odškodnino, ki jo je od zavarovalnice prejel za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo, knjiži med prihodke.

NOVOSTI

Najmanjša osnova za obračun prispevkov

Furs obvešča, da najmanjša osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju od 1. marca 2017 do 31. decembra 2017 znaša 824,02 EUR (52 % povprečne...
 
VIDEO
ANKETA
Zakaj je zakonodajalec umestil javno obravnavo sprememb temelnjih davčnih predpisov (ZDavP, ZDoh-2 in ZDDPO-2) v čas poletnih počitnic (od 21. 7. do 11. 8.)?