NAROČITE SE NA OBVESTILNIK SPLETNA ZBIRKA PREDPISOV ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

REVIJA IKS

Davčne posledice presežka posojil

Financiranje gospodarske družbe z dolžniškim kapitalom je iz davčnega zornega kota ugodnejše kot financiranje z lastniškim kapitalom. Obresti na dolžniški kapital so davčno priznane, dividende pa se izplačujejo iz dobička po obdavčitvi. Da bi lastnike družb odvrnil od čezmernega zadolževanja in jih spodbudil k povečanju kapitala, je zakonodajalec omejil velikost davčno priznanih obresti na prejeta posojila. Obresti od prejetih posojil so davčno priznane, kolikor ne presegajo štirikratnika zneska kapitalskih deležev povezanih oseb. Le če družba dokaže, da bi lahko pod enakimi pogoji kot od povezane osebe dobila posojilo od nepovezane osebe, so tudi obresti od posojila, ki presega siceršnjo omejitev, davčno priznane.
Romana Hieng, univ. dipl. ekon.

NOVOSTI

Predlagano povečanje davka na finančne storitve in zavarovalne posle

Ministrstvo za finance je objavilo predloga sprememb Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov in Zakona o davku na finančne storitve.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Furs izrekel za 100.000 EUR glob

Od sredine avgusta do konca septembra so mobilne enote in inšpektorji opravili 1.141 postopkov nadzora in izrekli za skoraj 100.000 EUR glob, najpogosteje v dejavnostih prevoza in gradbeništva.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Nepremičnine so se najbolj pocenile v Sloveniji

Med državami EU je bila letna rast cen nepremičnin v drugem četrtletju 2014 največja v Estoniji (+14,5 %), na Irskem (+12,5 %) in v Veliki Britaniji (+10,2 %).
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA
POSVETOVANJE

Priprave na letno poročanje v gospodarstvu


Informacije in prijava

 
ZBIRKA PREDPISOV

Zbirka predpisov Zveze RFR

Informacije in prijava

 
POSEBNA PONUDBA

Priročnik DDV v praksi in zvezek Zbirke RFR DDV in drugi prometni davki

Informacije in prijava
 

 
PREBERITE TUDI

NOVOSTI

Novi splošni pogoji posredovanja izdanih e-računov

Objavljeni so novi Splošni pogoji posredovanja izdanih e-računov med proračunskimi uporabniki in Upravo Republike Slovenije za javna plačila, ki začnejo veljati 10. oktobra 2014 in določajo nekatere novosti.

NOVOSTI

Strukturna statistika plač za leto 2013

Po začasnih podatkih letne strukturne statistike plač je v letu 2013 povprečna mesečna bruto plača moških znašala 1.639 EUR, povprečna mesečna bruto plača žensk pa 1.550 EUR.

NOVOSTI

Deflacija v juliju

Življenjske potrebščine so se julija v primerjavi z junijem pocenile za 1,1 %. Rast cen je bila v juliju 2014 na letni ravni ničelna (v juliju 2013 2,6 %).

NOVOSTI

Litva bo 1. januarja 2015 prevzela evro

Svet EU je odobril vstop Litve v evroobmočje s 1. januarjem 2015 in določil menjalno razmerje med litovskim litasom in evrom na ravni 3,4528 proti 1.

NOVOSTI

Nespremenjene obrestne mere ECB

Svet ECB je sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,15 %, 0,40 % in –0,10 %.

NOVOSTI

Objavljen enoten seznam neplačnikov in nepredlagateljev

Furs je prvič od začetka delovanja na spletni strani www.fu.gov.si 8. avgusta 2014 javno objavil seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na dan 25. julija 2014 presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni.
 
VIDEO
ANKETA
Kaj menite o e-računih, ki bodo s 1. januarjem 2015 obvezni pri poslovanju z javnim sektorjem?