revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

NOVOSTI

EKSPERT RFR, nov strokovnjak v vaši ekipi

Zveza RFR je pripravila novo referenčno digitalno aplikacijo za računovodje, finančnike in revizorje pa tudi davčne in pravne strokovnjake. Aplikacija s svojimi vsebinami ter naprednimi možnostmi iskanja, filtriranja, povezovanja, označevanja in shranjevanja zaznamkov pa tudi drugimi načini prilagodljive uporabe nadomešča vrsto drugih orodij.

Za pridobitev brezplačnega testnega gesla digitalne aplikacije Ekspert RFR pišite na elektronski naslov podpora@zvezarfr.si ali pokličite 080 1957.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Naročniški profil in osebna RFR-številka

Zveza RFR je zaradi želje po boljši komunikaciji z zvestimi strankami vpeljala naročniški profil in osebno RFR-številko.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Od 1. decembra brez izjav o DDV

Furs zavezance obvešča, da po spremembi ZDDV-1 za obdavčljive dogodke, nastale po 30. novembru 2018, ni treba več predlagati izjav glede obdavčitve transakcij z nepremičninami (obrazec...
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

ECB je sprejela nov kapitalski ključ

Svet ECB je sprejel pravne akte o redni petletni prilagoditvi kapitalskega ključa in o prispevkih, ki jih vplačajo nacionalne centralne banke v EU. Novi ključ za vpis kapitala ECB bo začel veljati...
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

PRIROČNIK ZVEZE RFR

Neposredni davki v praksi

Informacije in naročilo

POSVETOVANJE 1/19

Letno poročanje za javni sektor
Informacije in prijava

POSVETOVANJE 2/19

Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS

Informacije in prijava

EKSPERT RFR
Nov strokovnjak v vaši ekipi

Informacije in naročilo
PREBERITE TUDI

AKTUALNO VPRAŠANJE

Vračilo sredstev v upravljanju občini

Javni zavod sprašuje, kako naj v poslovnih knjigah izkaže vračilo opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih ima v upravljanju, ustanovitelju.

TOLMAČENJA

Potrdila A1 za voznike, monterje in serviserje po novem tudi prek portala e-VEM

Slovenska družba ali druga organizacija, ki želi v drugi državi članici EU, EGS ali Švici izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti na delo v tujino, pridobiti potrdilo A1. Z njim delavec v tujini izkaže, da je tudi med delom na območju druge države vključen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji. Za napotene...

NOVOSTI

Dvig BDP v EU

BDP se je v tretjem četrtletju v primerjavi z drugim četrtletjem v evroobmočju povečal za 0,2 %, v celotni EU pa za 0,3 %.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Splošna olajšava v davčnem obračunu dohodka iz dejavnosti

Samostojni podjetnik, ki že nekaj let posluje na trgu, ima v letu 2018 malo prihodkov, zato bi mu pripadala tudi dodatna splošna olajšava po 111/3 ZDoh-2 (dohodek ima manjši od 10.000 EUR). Drugih dohodkov, razen tega iz dejavnosti, nima. Ali lahko uveljavlja dodatno splošno olajšavo že v davčnem obračunu akontacije dohodnine?

TOLMAČENJA

Dokazno breme v postopku odmere davka od nenapovedanih dohodkov

V posebnih okoliščinah lahko davčni organ odmeri davek od ugotovljene razlike med vrednostjo premoženja (zmanjšano za obveznosti iz naslova pridobivanja premoženja), sredstev oziroma porabe sredstev, in dohodki, ki so bili obdavčeni, oziroma dohodki, od katerih se davki ne plačajo (68.a člen ZDavP-2). Davčna osnova...

NOVOSTI

Spremembe pri vpisu v eDavke

Odslej se tudi fizične osebe z dejavnostjo v eDavke prijavijo brez digitalnega potrdila. Prijava z uporabniškim računom je možna le še z vpisom davčne številke in nič več z uporabniškim imenom.

NOVOSTI

Porast obdavčitve v EU

Skupno razmerje med davki in BDP je v EU leta 2017 znašalo 40,2 %, (leta 2016 39,9 %). V evroobmočju so davčni prihodki leta 2017 predstavljali 41,4 % BDP (leta 2016 41,2 % ).
 
VIDEO
ANKETA
Kaj menite o stanovitnosti in predvidljivosti slovenskega davčno-poslovnega okolja?