revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Prevoz na delo »ne manj kot 30 EUR« za javne uslužbence

”Javnemu uslužbencu bi za celomesečno prisotnost (20 dni) pripadalo povračilo 24 EUR kilometrine za prevoz na delo in z njega. Skladno s kolektivno pogodbo za dejavnost mu mora delodajalec izplačati 30 EUR. Kolikšen znesek kilometrine za prevoz na delo delodajalec izplača javnemu uslužbencu, ki je v mesecu z 20 delovnimi dnevi prisoten 16 dni, 4 dni pa koristi letni dopust?“
mag. Jana Trbižan

NOVOSTI

Predlog pravilnika o obveznostih glede davka na dodano vrednost

Objavljen je predlog Pravilnika o obveznostih glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, s katerim...
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

UJP bo posredoval obrazec

UJP bo proračunskim uporabnikom med 1. in 7. julijem 2021 posredovala po pošti ali prek aplikacije UJPnet oziroma mUJPnet v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – stanje denarnih sredstev...
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Letna inflacija zopet višja

Letna inflacija v evroobmočju se je maja 2021 glede na april zvišala na 2 %, v celotni EU pa na 2,3 %. Najnižje letne stopnje so bile v Grčiji (–1,2 %), na Malti (0,2 %) in na Portugalskem...
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJANovosti in spremembe pri DDV, ki so predvidene za 1. julij 2021 

Informacije in prijava


Povračila stroškov v zasebnem sektorju in napake pri poročanju na obrazcih REK-1 

Informacije in prijava
Povračila stroškov v javnem sektorju ter poročanje in popravki obrazcev REK-1
 
Informacije in prijava
Vse posebnosti obračuna DDPO za leto 2020 
Informacije in prijava
Novosti pri DMV in dileme pri obdavčitvi vozil z DDV

Informacije in prijava
PREBERITE TUDI

TOLMAČENJA

Dajanje nepremičnin v najem in stalna poslovna enota

Avstrijski davčni organ je od davčnega zavezanca Titanium s sedežem in upravo na Jerseyju zahteval plačilo DDV od dajanja v najem nepremičnin, ležečih v Avstriji (zadeva C-931/19). Argument naj bi bil ta, da ima omenjeni davčni zavezanec v Avstriji stalno poslovno enoto, čeprav ni imel v tej državi nobenega osebja...

NOVOSTI

S 1. julijem spremenjena ureditev VEM

EU s 1. julijem spreminja ureditev VEM, zato Furs vzpostavlja sistem podpore zavezancem, ki omogoča identifikacijo, izključitev...

TOLMAČENJA

Računanje upada prihodkov pri samozaposlenih, ki so bili v letu 2019 ali 2020 bolniško odsotni

Nekateri samozaposleni so bili v letu 2019 in/ali 2020 bolniško odsotni. V letu 2020 pa so po interventni zakonodaji prejeli temeljni dohodek po ZIUZEOP oziroma ga po ZZUOOP še bodo. Pri tem pa je upravičenje do temeljnega dohodka vezano na zadosten upad čistih prihodkov od prodaje (ki se jim prištejejo še nadomestila za starševsko varstvo) v...

NOVOSTI

Indeksi cen življenjskih potrebščin

Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se maja na letni ravni v povprečju zvišale za 2,1 %, na mesečni ravni pa za 0,9 %. Letno inflacijo so najbolj višale podražitve goriv...

TOLMAČENJA

Storitev dajanja na voljo omar za strežnike

V zadevi C-215/19 (A) je Sodišče EU na preurejeno vprašanje podalo razlago pojmov: »dajanje v najem nepremičnine« in »storitve, povezane z nepremičnino«. Odločilo je, da storitve namestitve v podatkovnem centru, v okviru katerih ponudnik teh storitev svojim strankam daje na voljo omare za naprave (strežnike) in jim zagotavlja dodatno blago...

NOVOSTI

Seja pogajalske komisije javnega sektorja prvič potekala na daljavo

Sindikalna in vladna pogajalska stran sta razpravljali o načinu povračila stroškov za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Na seji je bilo izmenjanih več pogajalskih predlogov, vendar do soglasja pogajalski strani še nista prišli.

TOLMAČENJA

Prekluzivni rok pri uveljavljanju odbitka DDV

Furs je na svoji spletni strani objavil novo pojasnilo (4230-234/2020-1) o prekluzivnem roku. Z njim je spremenil svoje razlage, ki so veljale doslej. Ni dvoma, da je prekluzivni rok iz 67/2 ZDDV-1 skladen s pravom EU. Po mnenju Zveze RFR so bile z načeli nevtralnosti, enakovrednosti in učinkovitosti neskladne...
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?