revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Izplačilo regresa in obdavčitev z dohodnino in prispevki

Delodajalec želi delavcem izplačati regres v dveh delih, pri čemer bo drugi del izplačan po 1. juliju. Delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba. Težav z likvidnostjo nima. Regres ne bo presegel obdavčenega zneska (100 % zadnje znane plače po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije). Regres ni pogojen z rezultati dela delavcev ali uspešnostjo poslovanja družbe ali odvisen od drugih okoliščin. Sklep o določitvi celotnega zneska regresa za letni dopust za leto 2020 je bil izdan v juniju. Ali lahko delodajalec neobdavčeno izplača regres za letni dopust, četudi bo en del izplačan po zakonskem roku?
Dr. Mateja Drobež Tomšič

TOLMAČENJA

Kraj dobave blaga na daljavo glede na organizatorja prevoza

Sodišče EU je izdalo sodbo C-276/18 (KrakVet), kjer je prišlo do spora glede določitve države obdavčitve pri prodaji blaga na daljavo.
mag. Mojca Zupančič

NOVOSTI

Danes rok za ugovor

Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 29. junija 2020.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Gospodarska klima se izboljšuje

Po izrazitem padcu v aprilu 2020 se gospodarska klima izboljšuje, še vedno pa je za 24,1 odstotne točke manjša od dolgoletnega povprečja.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA
COVID-19

Brezplačne vsebine revije IKSInformacije

Izšla je nova revija Iks 7/20Podrobneje o vsebini

SPLETNI PRIROČNIKI RFRPosodobili smo priročnika o DDV in o neposrednih davkih
PREBERITE TUDI

TOLMAČENJA

Zmanjšanje obračunanega DDV možno tudi, če zavezanec ni prijavil terjatve v stečajni postopek

Davčni organ in slovenska sodišča vrsto let davčnim zavezancem ne dopuščajo popravkov (zmanjšanja) DDV v primeru stečaja dolžnika, če terjatev ni bila prijavljena v stečajnem postopku. Sodba Sodišča EU C-146/19 (SCT) bo to prakso končno prekinila.

NOVOSTI

Potrditev obrazca UJP

UJP bo proračunskim uporabnikom med 1. in 7. julijem 2020 posredovala v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2020«.

NOVOSTI

Inflacija v EU

V maju 2020 je letna stopnja inflacije v evroobmočju znašala 0,1 %, (aprila 0,3 %, maja 2019 1,2 %). Letna stopnja inflacije v celotni EU je bila maja 2020 0,6 % (aprila 0,7 %, maja 2019 1,6 %). Majska inflacija v Sloveniji je bila –1,4 %.

NOVOSTI

Furs drugič nakazal mesečni temeljni dohodek

Nakazilo je prejelo 37.516 samozaposlenih, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev, ki so do 30. aprila prek eDavkov vložili izjavo. več

AKTUALNO VPRAŠANJE

Povračilo nadomestila plače delavcem v karanteni

Delodajalec je po ZIUPPP za dva delavca vložil vlogo na zavod za zaposlovanje za povračilo nadomestila plače delavcema, ki zaradi odrejene karantene nista mogla opravljati dela, delodajalec pa jima ni mogel organizirati dela na domu. Zavod za zaposlovanje je temu delodajalcu na podlagi te vloge in potrebnih dokazil izdal odločbo o pravici do povračila nadomestila delavcem v karanteni. Delodajalec je tema delavcema pravočasno izplačal nadomestilo plače. Davčnemu organu je o tem izplačilu poročal na obrazcu REK-1 z oznako vrste dohodka 1004 – Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije. Ali je poročanje na obrazcu REK-1 z oznako vrste dohodka 1004 za primer delavcev v karanteni pravilno?

AKTUALNO VPRAŠANJE

Računovodska obravnava pogodbenih kazni

Organizacija je predala opremo kupcu. Ker je zamudila pogodbeno dogovorjeni rok predaje, je kupec skladno s pogodbenimi določili upravičen do penalov (pogodbene kazni). Ali organizacija izda dobropis in zmanjša prihodke?
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: