revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Povprečenje odškodnine za izgubljeni dohodek po zunajsodni poravnavi

Zavezanec je v letu 2013 zaradi prometne nezgode in posledične izgube delovne zmožnosti po zunajsodni poravnavi z zavarovalnico prejel odškodnino v neto znesku 5.045,58 EUR za pretekli izpad dohodka in 108.653,97 EUR za nadaljnji (prihodnji) izpad dohodka v obliki kapitalizirane rente zaradi zmanjšanja zmožnosti pridobivanja dohodka. O obdavčitvi te odškodnine je odločalo upravno sodišče v sodbi II U 451/2017-12, saj je prišlo v zvezi s tem do spora med zavezancem in davčnim organom...
Dr. Mateja Drobež Tomšič

Posvetovanje 11/19 - Novosti pri DDV s 1. januarjem 2020

Posvetovanje 11/19, ki je 27. novembra v Mariboru, je prestavljeno na novo lokacijo in sicer v Maribox (nekdanji kino Kolosej) Loška ulica 13, Maribor.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Naročniški profil in osebna RFR-številka

Zveza RFR je zaradi želje po boljši komunikaciji z zvestimi strankami vpeljala naročniški profil in osebno RFR-številko.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA

POSVETOVANJE 11/19

Novosti pri DDV s 1. januarjem 2020

Informacije in prijava

POSVETOVANJE 12/19

Spremembe pri dohodnini, DDPO in davčnem postopku z letom 2020

Informacije in prijava
PREBERITE TUDI

NOVOSTI

Objavljene spremembe davčnih predpisov

V UL RS 66/19 so bile objavljene spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI) in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). virNovosti bomo predstavili na posvetovanju Spremembe pri dohodnini, DDPO in davčnem postopku z letom 2020.

NOVOSTI

Zaostritev ukrepov BS na področju kreditiranja prebivalstva

Banka Slovenije je z novembrom 2019 dosedanje priporočilo poslovnim bankam na področju potrošniških kreditov preoblikovala v zavezujoč instrument, s katerim omejuje (a) ročnost potrošniških kreditov na največ 7 let ter (b) razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca.

NOVOSTI

Gospodarsko razpoloženje še naprej pada

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v oktobru 2019 (4 odstotne točke) za 0,7 odstotne točke manjša kot v septembru 2019 (4,7 odstotne točke). Glede na oktober 2018 je bil kazalnik gospodarske klime v oktobru 2019 manjši za 7,5 odstotne točke.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Razporeditev presežka prihodkov za oblikovanje vira

Javni zavod želi investirati presežek prihodkov nad odhodki v nakup opreme. Svet zavoda je v marcu sprejel sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki in v ta namen določil znesek 15.000 EUR. Ali lahko knjiži prenos presežka prihodkov nad odhodki kot obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva že po sklepu sveta zavoda?

TOLMAČENJA

Povračilo stroškov, ki jih krije družba, ki ima z delodajalcem poslovni odnos

Davčni organ je izdal prenovljeno spletno publikacijo Dohodnina – dohodek iz zaposlitve, Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja – Podrobnejši opis (5. izdaja, avgust 2019). V njem je dodal nekaj novih pojasnil o obdavčitvi povračil stroškov zaposlenim. Davčni organ se je v tej spletni publikaciji opredelil do obdavčitve plačil za izobraževanja oziroma usposabljanja, ki jih krije družba, ki ima z delodajalcem poslovni odnos...
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?