revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

NOVOSTI

Novo orodje za zaznavo utaj DDV v EU

EU uvaja orodje za analizo transakcijskih mrež (TNA), ki bo državam članicam omogočalo hitro izmenjavo in skupno obdelovanje podatkov o DDV, kar bo zagotovilo zgodnejše odkrivanje sumljivih mrež.
Uredništvo Zveze RFR

Naročniški profil in osebna RFR-številka

Zveza RFR je zaradi želje po boljši komunikaciji z zvestimi strankami vpeljala naročniški profil in osebno RFR-številko.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

UJP ukinja uporabo starih kriptografskih protokolov

Uprava Republike Slovenije za javna plačila obvešča, da bo 1. junija 2019 ukinila uporabo kriptografskih protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1 in izvedla prehod na uporabo protokola TLS 1.2.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA
NOVOST

Priročniki Zveze RFR zdaj v digitalni obliki. 

Informacije in naročilo

POSVETOVANJE 6/19

Vidik DDV pri poslovanju s tujino – pravila in težave 

Informacije in prijava

ŠOLA O DAVČNEM POSTOPKU

29. maj 2019

Informacije in prijava

PRIROČNIK ZVEZE RFR

Neposredni davki v praksi

Informacije in naročilo
PREBERITE TUDI

TOLMAČENJA

Kartice za gorivo – oproščena finančna storitev

V zadevi C-235/18 (Vega International) je spor s poljskim davčnim organom nastal zaradi zavrnitve vračila DDV avstrijski družbi Vega International. Ta družba svojim hčerinskim družbam, ki se ukvarjajo s prevozi blaga, omogoča plačevanje goriva v različnih državah s karticami za gorivo. Računi za gorivo od dobaviteljev pridejo na...

AKTUALNO VPRAŠANJE

Javna dela

Zasebni zavod ima delavce, ki pri njem opravljajo javna dela. Zanje prejme del sredstev za pokrivanje stroškov plač in drugih izplačil iz delovnega razmerja od zavoda za zaposlovanje. Kako knjiži obračun plač in kako sredstva, prejeta od zavoda?

NOVOSTI

Povprečna bruto plača za marec 2019 večja od februarske

Povprečna bruto plača za marec 2019 je znašala 1.752,34 EUR, to je nominalno za 2,2 % oziroma realno za 1,5 % več od bruto plače za februar 2019. V povprečju največjo plačo so imeli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

TOLMAČENJA

Izplačila regresa po novem in poročanje Fursu o izplačilu regresa

V 44/1/13 ZDoh-2 je po novem določeno, da se v davčno osnovo ne vključuje regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, in sicer do velikosti 100 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. Pri tem pa je do te velikosti regres neobdavčen tudi s prispevki za socialno...

AKTUALNO VPRAŠANJE

Montaža stroja – tekočega traku za proizvodnjo

Slovenski davčni zavezanec je drugemu slovenskemu davčnemu zavezancu opravil in zaračunal montažo tekočega traku v nepremičnini v drugi državi članici EU. Zmontirani tekoči trak je mogoče iz te nepremičnine razmeroma preprosto odstraniti in prestaviti v drug objekt. Ali gre pri tej montaži za storitve, povezane z nepremičnino?

NOVOSTI

Izboljšano poslovanje gospodarskih družb v letu 2018

Ajpes je objavil zbirne podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2018 in jih primerjal s podatki predhodnega leta. Vsi primerjani podatki kažejo izboljšano poslovanje.
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?