revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

NOVOSTI

Množično vrednotenje nepremičnin zamaknjeno

Vlada predlaga spremembo roka za izvedbo novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin, ki je predpogoj za uvedbo davka na nepremičnine. Predlaga, da se rok spremeni z 31. julija 2019 na 31. marec 2020, kar pomeni, da bodo lastniki nepremičnin obvestila o novih vrednostih nepremičnin prejeli v aprilu 2020.
Uredništvo Zveze RFR

Naročniški profil in osebna RFR-številka

Zveza RFR je zaradi želje po boljši komunikaciji z zvestimi strankami vpeljala naročniški profil in osebno RFR-številko.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Februarske plače manjše od januarskih

Povprečna bruto plača za februar 2019 je znašala 1.714 EUR. V primerjavi s plačo za januar 2019 je bila manjša nominalno za 0,8 % oziroma realno za 1,6 %, v primerjavi s plačo za februar 2018 pa večja...
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA
POSVETOVANJE 5/19

Problematika obravnave regresa, dopusta in prikritih delovnih razmerij 

Informacije in prijava

KNJIGOVODSKA ŠOLA

6. - 8. maj 2019

Informacije in prijava

ŠOLA O DDV

9. in 10. ter 16. in 17. maj 2019

Informacije in prijava

PRIROČNIK ZVEZE RFR

Neposredni davki v praksi

Informacije in naročilo
PREBERITE TUDI

AKTUALNO VPRAŠANJE

Kdaj je delavec upravičen do nadomestila za neizrabljen letni dopust?

Delavec je bil v letih od 2016 do 2018 ves čas na bolniškem dopustu. V začetku leta 2019 se je upokojil. Ali mora delodajalec delavcu izplačati nadomestilo za neizrabljen letni dopust za vsa leta bolniškega dopusta?

TOLMAČENJA

Pavšalno nadomestilo

Furs je objavil prenovljeno publikacijo DDV – Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravice do uveljavljanja pavšalnega nadomestila – Podrobnejši opis (4. izdaja, april 2019). Vanjo je vključil tri nove odgovore na vprašanja od 22 do 24. Pojasnjuje, da mora v primeru prenosa dovoljenja za...

NOVOSTI

Nespremenjene obrestne mere ECB

Svet ECB je sklenil, da pusti obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita nespremenjene na ravni 0,00 %, 0,25 % oziroma −0,40 %. Svet pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB ostale na sedanji ravni še vsaj čez konec leta 2019.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Izplačilo regresa v dveh delih

Delodajalec bi izplačal regres v dveh delih. Zaposluje približno 100 delavcev. Glede na njegovo dejavnost ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba. Regres bo v prvem delu izplačal v znesku minimalne plače v maju, v decembru pa bo izplačal še drugi del. Znesek drugega dela regresa bo direktor določil s sklepom v novembru, ko bo že okvirno...

TOLMAČENJA

Neverodostojna listina pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Če je knjigovodska listina ovrednotena kot neverodostojna oziroma ugotovljene okoliščine vzbujajo dvom o njeni verodostojnosti, ima zavezanec v inšpekcijskem postopku možnost dokazovanja resničnosti zatrjevanega poslovnega dogodka, torej da so bile zaračunane storitve dejansko opravljene in da so bili odhodki potrebni za pridobitev...

NOVOSTI

Slovensko povišanje cen stanovanj najvišje v EU

Cene stanovanj v evroobmočju in v EU so se v četrtem četrtletju leta 2019 v primerjavi z istim četrtletjem prejšnje leto povišale za 4,2 % tako v evroobmočju kot v celotni EU. Najvišja letna zvišanja cen so bila v Sloveniji (18,2 %), Latviji (11,8 %) in na Češkem (9,9 %), medtem ko so se cene znižale v Italiji (–0,6 %).
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?