revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

NOVOSTI

Uveljavljen tretji paket interventnih ukrepov

V Uradnem listu RS so bili objavljeni Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB) in Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG).
Uredništvo Zveze RFR

ZVEZA

Naročniški profil in osebna RFR-številka

Zveza RFR je zaradi želje po boljši komunikaciji z zvestimi strankami vpeljala naročniški profil in osebno RFR-številko.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Danes zadnji dan za oddajo obračunov DDPO in DDDej

Furs obvešča, da se 31. maja izteče rok za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in obračuna davka iz dejavnosti, ki je bil zaradi epidemije COVID-19 v letu 2020 podaljšan. Ker je 31. maja nedelja, je skrajni rok za oddajo obračunov za koledarsko leto 2019 ponedeljek, 1. junija 2020.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Padec BDP v prvem četrtletju 2020

BDP je bil v prvem četrtletju 2020 za 2,3 % manjši kot v istem četrtletju leta 2019.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA
Dr. Matjaž Prusnik danes ne svetuje.

COVID-19


Brezplačne vsebine revije IKSInformacije

Izšla je nova revija Iks 6/20Podrobneje o vsebini

SPLETNI PRIROČNIKI RFRPosodobili smo priročnika o DDV in o neposrednih davkih
PREBERITE TUDI

TOLMAČENJA

Davek na finančne storitve ali DDV?

V prenovljeni Fursovi publikaciji Davek na finančne storitve – Podrobnejši opis (2. izdaja, maj 2020) je na novo pojasnjeno kar nekaj dilem zavezancev glede odločitve, ali obračunavati DDV ali davek od finančnih storitev.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje boleznin, ki jih povrne ZZZS

Delavec organizacije je bolniško odsoten več kot 30 dni. Znesek boleznine, ki mu ga delodajalec izplača po pogodbi o zaposlitvi, vrne ZZZS. Kako organizacija to knjiži?

NOVOSTI

Furs drugič nakazal mesečni temeljni dohodek

Nakazilo je prejelo 37.516 samozaposlenih, kmetov, družbenikov in verskih uslužbencev, ki so do 30. aprila prek eDavkov vložili izjavo. več

AKTUALNO VPRAŠANJE

Povračilo nadomestila plače delavcem v karanteni

Delodajalec je po ZIUPPP za dva delavca vložil vlogo na zavod za zaposlovanje za povračilo nadomestila plače delavcema, ki zaradi odrejene karantene nista mogla opravljati dela, delodajalec pa jima ni mogel organizirati dela na domu. Zavod za zaposlovanje je temu delodajalcu na podlagi te vloge in potrebnih dokazil izdal odločbo o pravici do povračila nadomestila delavcem v karanteni. Delodajalec je tema delavcema pravočasno izplačal nadomestilo plače. Davčnemu organu je o tem izplačilu poročal na obrazcu REK-1 z oznako vrste dohodka 1004 – Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije. Ali je poročanje na obrazcu REK-1 z oznako vrste dohodka 1004 za primer delavcev v karanteni pravilno?

AKTUALNO VPRAŠANJE

Računovodska obravnava pogodbenih kazni

Organizacija je predala opremo kupcu. Ker je zamudila pogodbeno dogovorjeni rok predaje, je kupec skladno s pogodbenimi določili upravičen do penalov (pogodbene kazni). Ali organizacija izda dobropis in zmanjša prihodke?
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: