revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

NOVOSTI

Vlada podaljšuje roke za oddajo poročil in davčnih obračunov

Vlada soglaša z dopolnitvijo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, s katerim se med drugim podaljšujejo roki za oddajo poročil in davčnih obračunov do 30. aprila 2021

NOVOSTI

Nova pravila obdavčitve digitalnih platform

Članice EU so se dogovorile o novih pravilih obdavčitve digitalnih platform. Veljati bodo začela 1. januarja 2023.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Prenovljena spletna stran o brexitu

Da bi bili poslovni subjekti bolje seznanjeni z informacijami o pripravi na iztek prehodnega obdobja po izstopu Združenega kraljestva iz EU, je Furs prenovil spletno stran o brexitu.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Cene življenjskih potrebščin nižje

Cene življenjskih potrebščin so bile v novembru 2020 na letni ravni nižje v povprečju za 0,9 %, na mesečni ravni pa za 0,8 %. Na letno deflacijo so najbolj vplivali cenejši naftni derivati. Surs
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA


Povračila stroškov v zasebnem sektorju in napake pri poročanju na obrazcih REK-1 

Informacije in prijava
Povračila stroškov v javnem sektorju ter poročanje in popravki obrazcev REK-1
 
Informacije in prijava
Vse posebnosti obračuna DDPO za leto 2020 
Informacije in prijava
Novosti pri DMV in dileme pri obdavčitvi vozil z DDV

Informacije in prijava
PREBERITE TUDI

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje investicijskih odhodkov

Določeni uporabnik je nabavil opremo, ki jo je po načelu poslovnega dogodka evidentiral po nabavni vrednosti (konto 040). Prejel je račun dobavitelja, ki pa ga ni plačal v dogovorjenem plačilnem roku, zato mu je dobavitelj zaračunal zamudne obresti. Ob plačilu računa je po denarnem toku izkazal investicijske odhodke (konto 420) v velikosti nabavne vrednosti. Kako naj knjiži po denarnem toku plačane zamudne obresti? Ali jih tudi izkaže kot investicijske odhodke in kako to vpliva na nabavno vrednost?

NOVOSTI

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP6

Objavljena so Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP6 na davčnem področju, v katerih Furs pojasnjuje izvajanje določb ZIUOPDVE.

TOLMAČENJA

Računanje upada prihodkov pri samozaposlenih, ki so bili v letu 2019 ali 2020 bolniško odsotni

Nekateri samozaposleni so bili v letu 2019 in/ali 2020 bolniško odsotni. V letu 2020 pa so po interventni zakonodaji prejeli temeljni dohodek po ZIUZEOP oziroma ga po ZZUOOP še bodo. Pri tem pa je upravičenje do temeljnega dohodka vezano na zadosten upad čistih prihodkov od prodaje (ki se jim prištejejo še nadomestila za starševsko varstvo) v letu 2020 glede na istovrstne prihodke v letu 2019. Davčni organ je v spletni publikaciji Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju v točki 3.8 pojasnil način izračuna povprečnih mesečnih prihodkov, če je samozaposleni del leta 2019 bolniško odsoten.

NOVOSTI

Porast BDP v evroobmočju

V tretjem četrtletju 2020 se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem BDP v evroobmočju povečal za 12,7 %, v celotni EU pa za 12,1 %.

TOLMAČENJA

Storitev dajanja na voljo omar za strežnike

V zadevi C-215/19 (A) je Sodišče EU na preurejeno vprašanje podalo razlago pojmov: »dajanje v najem nepremičnine« in »storitve, povezane z nepremičnino«. Odločilo je, da storitve namestitve v podatkovnem centru, v okviru katerih ponudnik teh storitev svojim strankam daje na voljo omare za naprave (strežnike) in jim zagotavlja dodatno blago in storitve (električno energijo in različne storitve, s katerimi se zagotovi, da se ti strežniki uporabljajo v optimalnih pogojih), niso storitve dajanja nepremičnin v najem, za katere velja oprostitev DDV.

NOVOSTI

Seja pogajalske komisije javnega sektorja prvič potekala na daljavo

Sindikalna in vladna pogajalska stran sta razpravljali o načinu povračila stroškov za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Na seji je bilo izmenjanih več pogajalskih predlogov, vendar do soglasja pogajalski strani še nista prišli.
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?