revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Oprostitev DDV za športna društva

Športno društvo organizira športno rekreacijo za osnovnošolsko mladino. Omogočene so različne vsebine (namizni tenis, nogomet, košarka in podobno). Društvo ima svoje prostore, ki jih občasno daje v uporabo zainteresiranim uporabnikom. Do katerih oprostitev po ZDDV-1 je športno društvo upravičeno s priglasitvijo oziroma brez nje po 43. členu ZDDV-1?
Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.

NOVOSTI

Poročanje slovenskih podjetij po SRS in MSRP

Za poslovno leto 2019 je 66.815 družb poročalo podatke iz letnih poročil po SRS, 363 pa po MSRP (376 za leto 2018), od tega 138 velikih, 93 srednjih, 64 majhnih in 68 mikro družb.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Novembra in decembra poteče digitalno potrdilo skoraj 36.000 uporabnikom davčnih blagajn

Novembra poteče 5-letno namensko digitalno potrdilo 5.840, decembra pa še 29.500 porabnikom davčnih blagajn.
Uredništvo Zveze RFR

NOVOSTI

Predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2020

Vlada je na dopisni seji določila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2020. Prihodki bodo po načrtih dosegli 9,2 milijarde EUR, odhodki pa 13,4 milijarde EUR.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA
EKN


Enotni kontni načrt s ponazoritvami knjiženj za zasebni sektor


Informacije in prijava

POSVETOVANJE 06/20


Delovnopravna, računovodska in davčna obravnava državnih pomoči zaradi interventnih ukrepov

Informacije in prijava

POSVETOVANJE 07/20


DDV in knjiženja v javnem sektorju –napake in pogosta vprašanja

Informacije in prijava
 
PREBERITE TUDI

NOVOSTI

Rešenih že 62 % vseh vloženih ugovorov na informativne izračune dohodnine

V teh dneh je bilo izdanih 20.601 (62 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Preplačila dohodnine bodo zavezancem nakazana v roku 30 dni, prav tako je 30 dni rok za doplačilo dohodnine.

NOVOSTI

BDP v 2. četrtletju 2020 za 13,0 odstotka nižji kot v 2019

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju 2020 za 13 % manjši kot v drugem četrtletju 2019.

NOVOSTI

Odložen začetek uporabe sprememb zakonodaje o DDV

Zaradi pandemije COVID-19 se za 6 mesecev (do 1. julija 2021) odloži začetek uporabe sprememb zakonodaje o DDV iz naslova širitve sistema »vse na enem mestu – VEM« na vse opravljene storitve in prodajo blaga na daljavo končnim potrošnikom.

NOVOSTI

Letna inflacija v EU

Julija 2020 je bila letna stopnja inflacije v evroobmočju 0,4 % (junija 0,3 %, julija 2019 1 %). Letna inflacija v celotni EU je bila 0,9 % (junija 0,8 %, julija 2019 1,4 %).

TOLMAČENJA

Storitev dajanja na voljo omar za strežnike

V zadevi C-215/19 (A) je Sodišče EU na preurejeno vprašanje podalo razlago pojmov: »dajanje v najem nepremičnine« in »storitve, povezane z nepremičnino«. Odločilo je, da storitve namestitve v podatkovnem centru, v okviru katerih ponudnik teh storitev svojim strankam daje na voljo omare za naprave (strežnike) in jim zagotavlja dodatno blago in storitve (električno energijo in različne storitve, s katerimi se zagotovi, da se ti strežniki uporabljajo v optimalnih pogojih), niso storitve dajanja nepremičnin v najem, za katere velja oprostitev DDV.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Računovodska obravnava pogodbenih kazni

Organizacija je predala opremo kupcu. Ker je zamudila pogodbeno dogovorjeni rok predaje, je kupec skladno s pogodbenimi določili upravičen do penalov (pogodbene kazni). Ali organizacija izda dobropis in zmanjša prihodke?
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: