revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TOLMAČENJA

Zapleti pri prehodu na uporabo 5-odstotne stopnje DDV

Zavezanci za DDV imajo pri prehodu na uporabo 5-odstotne stopnje DDV tehnične težave, saj jim zaradi pozne objave spremembe ZDDV-1 in s tem povezane zamude pri objavi novih obrazcev DDV-O ni uspelo pravočasno prilagoditi programske podpore za vodenje davčnih evidenc in pripravo obračunov. Furs v pojasnilu Uporaba posebne nižje stopnje 5 % navaja, da bosta davčnim zavezancem za oddajo obračunov DDV prvega četrtletja leta 2020 omogočeni uporabi dveh shem (stara in nova). Pri tem tudi pojasni, da bodo zavezanci, ki bodo od dobav napačno obračunali DDV po 9,5-odstotni stopnji, tega morali tudi plačati.
Dr. Matjaž Prusnik

AKTUALNO VPRAŠANJE

Sprememba obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Javni zavod sprašuje, kako naj izpolni spremenjeni obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po...
Mag. Milenka Čižman

Naročniški profil in osebna RFR-številka

Zveza RFR je zaradi želje po boljši komunikaciji z zvestimi strankami vpeljala naročniški profil in osebno RFR-številko.
Uredništvo Zveze RFR
 
 
ZVEZA PREDSTAVLJA
VSE NA ENEM MESTU

Zlati paket

Informacije in naročilo

POSVETOVANJE 03/20


Spremenjeno evidentiranje pri DDV in druge novosti

Informacije in prijava

POSVETOVANJE 04/20


Davčni obračun za leto 2019

Informacije in prijava
PREBERITE TUDI

NOVOSTI

Oddaja novih obrazcev RP-O še ni mogoča

Furs obvešča, da oddaja novih obrazcev RP-O (uporabljati so se začeli 1. januarja 2020) še ni omogočena. Več o novih obrazcih RP-O tudi na posvetovanju 3/20 Spremenjeno evidentiranje pri DDV in druge novosti.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Olajšava za investiranje pri finančnem najemu stroja

Družba je v letu 2019 sklenila pogodbo o najemu delovnega stroja, po kateri bo s plačilom zadnjega obroka pravno lastništvo nad strojem prešlo nanjo kot najemnico tega stroja. Ali lahko družba uveljavlja olajšavo za investiranje v stroj?

NOVOSTI

Ukinitev standardov za e-račun e-SLOG 1.6 in e-SLOG 1.6.1

Nacionalni forum za e-račun je sprejel odločitev, da se s 1. oktobrom 2020 prenehata uporabljati standarda za e-račun e-SLOG 1.6 in 1.6.1, uporabljal se bo le še standard za e-račun e-SLOG 2.0.

TOLMAČENJA

Osnova za obračun dodatkov, ki so izvzeti iz minimalne plače

V reviji IKS 12/19 je bil objavljen sestavek Minimalna plača od leta 2020. V njem je avtorica opozorila, da glede vprašanja, kaj je osnova za obračun dodatkov, ki so izvzeti iz minimalne plače, čakamo tolmačenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Iz mnenja MDDSZ 1001-668/2019 z dne 23. decembra...

NOVOSTI

Zmanjšanje zadolženosti v EU, povečanje v Sloveniji

V tretjem četrtletju 2019 je razmerje med javnim dolgom in BDP v evroobmočju znašalo 86,1 % (86,4 % konec drugega četrtletja). V celotni EU se je razmerje zmanjšalo z 80,4 % na 80,1 %. Zadolženost se je povečala v Romuniji (+1,4 %), Franciji (+0,9 %) in Sloveniji (+0,4 %). Največji upad je bil na Cipru (‒9,2 %), Malti (‒2,3 %) in na Nizozemskem (‒1,7 %).
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?