PRIROČNIKI ZVEZE RFR

Nepogrešljivi pripomočki v tiskani in digitalni obliki

Priročniki Zveze RFR vsebujejo praktične podrobnejše razlage in obravnave različnih poslovnih dogodkov na področjih računovodstva, davščin in financ.

Urejanje delovnih razmerij za zasebni sektor v praksi
Je nepogrešljiv pripomoček pri poslovanju kateregakoli zaposlovalca. V 19 nazorno predstavljenih tematskih sklopih boste našli skoraj 700 praktičnih zgledov ter več kot 30 vzorcev pogodb in drugih pisanj, ki vam bodo v pomoč pri vašem delu v vsakdanji praksi.

Ob sklenitvi naročnine na več priročnikov narašča tudi popust. Če bi želeli naročiti več priročnikov oz. več izvodov enega priročnika, nas kontaktirajte za individualno ponudbo na narocnine@zvezarfr.si.

Davek na dodano vrednost v praksi (2023)
Priročnik DAVEK NA DODANO VREDNOST V PRAKSI v 30 poglavjih predstavlja delovanje sistema DDV na uporabnikom prijazen in enostaven način. Je delovni pripomoček za vse, ki se dnevno srečujete z DDV.

Ob sklenitvi naročnine na več priročnikov narašča tudi popust. Če bi želeli naročiti več priročnikov oz. več izvodov enega priročnika, nas kontaktirajte za individualno ponudbo na narocnine@zvezarfr.si.

Slovenski računovodski standardi (2016-2019) v praksi
Priročnik SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI (2016-2019) V PRAKSI na preprost in uporaben način pojasnjuje spremenjene predpise vodenja poslovnih knjig in sestave računovodskih izkazov v gospodarskih družbah.

Ob sklenitvi naročnine na več priročnikov narašča tudi popust. Če bi želeli naročiti več priročnikov oz. več izvodov enega priročnika, nas kontaktirajte za individualno ponudbo na narocnine@zvezarfr.si.

Računovodski predpisi za javni sektor v praksi
Priročnik RAČUNOVODSKI PREDPISI ZA JAVNI SEKTOR V PRAKSI je ključno orodje za suvereno vodenje poslovnih knjig in uspešno pripravo letnih poročil. Pregledno urejen zagotavlja preprosto iskanje vsebin.

Ob sklenitvi naročnine na več priročnikov narašča tudi popust. Če bi želeli naročiti več priročnikov oz. več izvodov enega priročnika, nas kontaktirajte za individualno ponudbo na narocnine@zvezarfr.si.

Neposredni davki v praksi
Priročnik NEPOSREDNI DAVKI V PRAKSI preprosto in jasno razloži obdavčitev pravnih oseb, dohodninsko obdavčitev aktivnih in pasivnih dohodkov fizičnih oseb, mednarodno obdavčenje fizičnih in pravnih oseb ter transferne cene.

Ob sklenitvi naročnine na več priročnikov narašča tudi popust. Če bi želeli naročiti več priročnikov oz. več izvodov enega priročnika, nas kontaktirajte za individualno ponudbo na narocnine@zvezarfr.si.

Vodila za pripravo letnega poročila in davčnega obračuna
Priročnik v eni sami knjigi povzema vse usmeritve za poročanje v gospodarstvu in javnem sektorju ter jasna in pregledna navodila za pripravo davčnih obračunov pravnih oseb in zasebnikov.

Ob sklenitvi naročnine na več priročnikov narašča tudi popust. Če bi želeli naročiti več priročnikov oz. več izvodov enega priročnika, nas kontaktirajte za individualno ponudbo na narocnine@zvezarfr.si.