Izjava o obdelavi osebnih podatkov za društvo

Veljavnost od 18. maja 2023

Izjavitelj s klikom na zavihek IZJAVA (v nadaljevanju: »Izjavitelj«), podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo in posredovanjem svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave:

 

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke Izjavitelja
Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke Izjavitelja je društvo RFR, ki ga je Izjavitelj izbral pri izpolnitvi pristopnice k članstvu tega društva (v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov« ali »Društvo«).

 

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljavec osebnih podatkov zbira in obdeluje
Upravljavec Osebnih podatkov obdeluje naslednje osebne podatke Izjavitelja:

  • ime in priimek,
  • ulica in hišna številka,
  • pošta in kraj,
  • E-poštni naslov,
  • ime društva RFR,

(v nadaljevanju: »Osebni podatki«).

 

3. Namen obdelave Osebnih podatkov
Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil Upravljavca ter z namenom podeljevanja ugodnosti, ki jih Upravljavec Osebnih podatkov nudi članom društev RFR.

Osebni podatki se lahko obdelujejo (zgolj za zgoraj navedeni namen) avtomatizirano s sredstvi informacijske tehnologije.

 

4. Pravice Izjavitelja
Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima Izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih Osebnih podatkov, (ii) svoje Osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje Osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje Osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih Osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo Osebnih podatkov. Izjavitelj ima nadalje tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo Osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje Osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa osebno na sedežu Upravljalca Osebnih podatkov kjer pridobi jasna navodila in napotke za popravo, izbris ali dostop do Osebnih podatkov.

Zagotovitev Osebnih podatkov je nujna oziroma potrebna za članstvo Izjavitelja v Društvu.

 

5. Čas hrambe Osebnih podatkov
Upravljavec Osebnih podatkov obdeluje Osebne podatke do prenehanja članstva Izjavitelja v Društvu.

V kolikor Izjavitelj ne bi želel, da Upravljavec Osebnih podatkov obdeluje Osebne podatke, bo Upravljavec Osebnih podatkov Osebne podatke na zahtevo Izjavitelja izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

 

6. Pravna podlaga za obdelavo Osebnih podatkov Izjavitelja
Pravna podlaga za obdelavo Osebnih podatkov Izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe.