Boniteta za uporabo službenega osebnega vozila

Mesečni znesek bonitete z gorivom 1 brez goriva
< 500 km 2 > 500 km < 500 km > 500 km
Opombe:
1. Če delodajalec zagotovi gorivo za privatno uporabo vozila se davčna osnova poveča za 25 %
2. Če delojemalec mesečno prevozi manj kot 500 km v privatne namene
3. Izračun ne velja za uporabo električnih vozil v zasebne namene

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za njihovo pravilnost.

Priročnik RFR

Neposredni davki v praksi
Več o bonitetah iz zaposlitve