Izračun najemnine

Bruto znesek najemine (EUR):
Normirani stroški (10%):
Davčna osnova (90%):
Akontacija dohodnine (25%):
Neto za izplačilo najemodajalcu (EUR):
Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za njihovo pravilnost.

Priročnik RFR

Davek na dodano vrednost v praksi (2023)
Več