Obračun plače

I. Osnovni podatki
Izhodiščna bruto plača:    
Splošna davčna olajšava:  
Skupaj znižanje davčne osnove:  
II. Postavke Bruto Neto
III. Dajatve delavca Procent Bruto Neto
Skupaj dajatve delavca:
IV. Dajatve podjetja Procent Bruto Neto
Skupaj dajatve podjetja:
Skupaj strošek izplačevalca (BTO II):
Opozorilo:
Zaradi kompleksnosti izračuna dodatne splošne olajšave le-ta pri izhajanju iz neto plače ni upoštevana!


Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za njihovo pravilnost.

Vir podatkov: www.swtools.si

Priročnik RFR

Urejanje delovnih razmerij za zasebni sektor v praksi
Zagotovite si izvod