Podjemna pogodba

I. Postavke
Normirani stroški Bruto Neto
II. Dajatve delavca Procent Osnova Znesek
III. Dajatve podjetja Procent Osnova Znesek
Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za njihovo pravilnost.

Vir podatkov: www.swtools.si