Izračun pogodbenih obresti

Opomba: za preračun tolarjev (SIT) pred 1.1.2007 uporabite menjalni tečaj 1 EUR = 239,64 SIT
Datum od:
Datum do:
Število dni:
Glavnica:
Obrestna mera:
Metoda obrestovanja:
Dnevni faktor:
Znesek obresti:
Skupaj glavnica in obresti:

Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za njihovo pravilnost.