Izračun študentskega dela

Bruto znesek:
Prispevek študenta za PIZ (15,5%):
Neto dohodek študenta:
Prisp. org. za zdr. za poškodbe pri delu (0,53%):
Prispevek organizacije za zdravstvo (6,36%):
Prispevek organizacije za invalidnost (8,85%):
Koncesijska dajatev (16%):
Dodatna koncesijska dajatev (2%):
DDV od koncesijske dajatve in prisp. (22%):
Strošek delodajalca (brez DDV):
Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za njihovo pravilnost.

Priročnik RFR

Urejanje delovnih razmerij za zasebni sektor v praksi
Zagotovite si izvod