Začasno in občasno delo upokojencev

Bruto znesek:
Normirani stroški (10% bruta):
Davčna osnova (90% - zdrav.):
Akontacija dohodnine (25% d.o.):
Obveznosti iz bruta
Prispevek za zdravstvo (6,36%):
Obveznosti na bruto
Dajatev na dohodek od začasnega in občasnega dela (25% bruto):
Prispevek za zdravstvo in poškodbe pri delu:
Prispevek za invalidnost (8,85% bruto):
 
Neto izplačilo:
Davki in prispevki:
Strošek izplačevalca:
Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Zveze RFR je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za njihovo pravilnost.

Priročnik RFR

Urejanje delovnih razmerij za zasebni sektor v praksi
Zagotovite si izvod