revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko Č (število zadetkov: 132)
časovno razmejeni prihodki
prihodki, ki so že upoštevani pri ugotavljanju poslovnega izida, vendar zanje še ni prejeto plačilo,...
časovno razmejeni stroški
stroški, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti, s katero se ukvarja podjetje, ter takrat...
časovnopresečni bančni izpisek
bančni izpisek, sestavljen navadno po koncu obdobja; banka ga pošlje neposredno revizorju na njegovo...
časovnousklajevalna razlika (pri obdavčevanju)
začasna razlika pri obdavčevanju, ki se pojavi, kadar so prihodki ali odhodki všteti v računovodski...
ček
vrednostnica, s katero daje čekovni izdajatelj (trasant) svoji banki (trasatu) nalog, da izplača...
ček na prinosnika
ček, ki ga udenari njegov prinosnik, ko ga predloži tistemu, pri katerem ima njegov izdajatelj razpoložljiva...
ček po odredbi
ček, ki ga lahko v banki unovči določena oseba ali druga oseba, ki jo ta pooblasti
ček za plačo
ček, s katerim se zaposlencu izplača njegova čista plača
ček za prenos plač na izločeni račun
ček, s katerim prenese podjetje s svojega glavnega računa pri banki na račun izločenih sredstev...
čekovna kartica
kartica, ki jo banka izda imetniku računa pri njej kot pooblastilo za izdajanje čekov, udenarljivih...
1 2 3 4 ... 12 13 14
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: