revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko A (število zadetkov: 190)
a dejavnost
dejavnost, ki je usmerjena k pripravljanju informacij in njihovemu dostavljanju na mesta, na katerih...
ABC-analiza
razčlemba, pri kateri je množica pojavov (npr. kupcev) razčlenjena na pomembnostne skupine A, B...
ABC-kalkuliranje
kalkuliranje stroškov, pri katerem se stroški povezujejo najprej z začasnimi stroškovnimi nosilci,...
ABC-razčlemba
razčlemba, pri kateri je množica pojavov (npr. kupcev) razčlenjena na pomembnostne skupine A, B...
absentizem
odsotnost zaposlencev z dela zaradi dopusta, bolezni, nezgod pri delu in drugih opravičenih ali...
absolutna napaka
razlika med pravimi, podrobno označenimi ali teoretično pravilnimi velikostmi in izračunanimi, opazovanimi,...
absolutno fiksni stroški
stalni stroški, na katere kot na celoto sploh ne vpliva sprememba obsega dejavnosti, na enoto poslovnega...
absorbirani stroški
stroški, ki so na določen način povezani s posameznimi stroškovnimi nosilci v proučevanem obdobju...
abstrahiranje
miselni proces, ki vodi do spoznanja bistva kakovosti obravnavanega pojava, tako da kaže slika pojava...
abstrakcija
posledek posploševanja
abstraktna škoda
škoda, katere znesek ni ugotovljen v konkretnem primeru, temveč po standardih: v odstotku vrednosti...
adaptacija delovnega sredstva
preurejanje delovnega sredstva
adresa
oznaka, običajno sestavljena iz imena mesta, ulice in številke stavbe, v kateri naslovnik živi oziroma...
adresiranje
1. zapisovanje prejemnikovega naslova na pošiljki (pismu, dopisnici, paketu) z namenom, da jo prejme;...
agencija
opravljanje pravnih poslov in dejanj s tretjo osebo v imenu zastopanca, torej v zunanjem razmerju;...
Agencija za trg vrednostnih papirjev
v Sloveniji državni organ za urejanje in nadziranje trga vrednostnic
agent
pravna ali fizična oseba, ki opravlja posle in dejanja v imenu zastopanca s tretjo osebo, torej...
agregiranost podatka
lastnost, značilnost podatka, opredeljena s številom podrejenih podatkov (npr. število prodajnih...
akcept izvoznega posla
potrditev izvoznega posla, bodisi naročila izvoznika bodisi naročila uvoznika; potrditev vsebuje...
akcept menice
dejanje, s katerim se menični pozvanec obveže plačati menično vsoto ob predložitvi povlečene menice...
1 2 3 ... 8 9 10
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: