IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko A (število zadetkov: 190)
arbiter
oseba, ki razsoja v tistem sporu iz pravnega razmerja, ki sta ga pogodbenika predložila razsodi...
arbitraža
organ za reševanje sporov iz pravnih razmerij; deluje pri gospodarskih zbornicah ali drugih z zakonom...
arbitražna klavzula
določilo v mednarodni gospodarski pogodbi, lahko pa tudi samostojni pisni sporazum, da bosta pogodbenika...
arbitražna pravila
akti o organiziranju in delovanju stalnih razsodišč ter postopku razsojanja
arhiv
zbirka listin ali kopij datotek, ki ima vrednost kot gradivo za kasnejše raziskovanje in dokazo...
arhiviranje
urejeno in varno shranjevanje listin ali kopij datotek
arhivirati
urejeno in varno shranjevati listine ali kopije datotek
aritmetična sredina
srednja vrednost, ki jo dobimo, če delimo seštevek vrednosti vseh enot v množici pojavov s številom...
asignacija
pooblastilo, ki ga dá nakazovalec (asignant) izvajalcu nakazila (asignatu), da na njegov račun prejemniku...
asignant
oseba, ki z nakazilom (asignacijo) pooblasti drugo osebo – izvajalca nakazila (asignata), da na...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?