IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko C (število zadetkov: 117)
celotna delovna doba
seštevek delovne dobe posameznega zaposlenca pri vseh njegovih zaposlovalcih
celotna izguba
razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, če so drugi večji; nasprotje celotnega dobička
celotna sredstva
seštevek vseh sredstev
celotne informacije
informacije, ki se nanašajo na kak problem kot celoto in omogočajo predstavo o tej celoti
celotne obveznosti
1. seštevek vseh dolgov; 2. seštevek vseh dolgov skupaj z udolgovljenimi časovnimi razmejitvami;...
celotni denarni izid
razlika med vsemi prejemki in vsemi izdatki; lahko je prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov,...
celotni dobiček
razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, če so prvi večji; nasprotje celotne izgube; od čistega...
celotni kapital (v poslovnih financah)
seštevek lastniškega kapitala in dolgovanega kapitala; pomemben pri raznih smereh proučevanja za...
celotni kapital (v računovodstvu)
seštevek vpoklicanega kapitala, kapitalske rezerve, rezerv iz dobička, prenesenega čistega dobička...
celotni poslovni izid
razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom vseh odhodkov, med katerimi še ni obračunanega...
1 2 3 4 ... 10 11 12
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: