revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko E (število zadetkov: 144)
efektivna obrestna mera
obrestna mera, uporabljena pri finančnem sredstvu ali finančni obveznosti za razobrestenje toka...
efektivna obrestna mera (denarnega finančnega inštrumenta)
obrestna mera, uporabljena pri denarnem finančnem inštrumentu za izračunavanje njegove sedanje vrednosti;...
efektivna stopnja davka od dobička
razmerje med obračunanim davkom iz dobička in računovodsko izkazanim dobičkom (pred obdavčitvijo),...
efektivna stopnja obdavčitve
odstotno razmerje med končnim zneskom davka in osnovo za njegov obračun pred upoštevanjem davčnih...
ekologija
veda, ki odkriva skladnosti in neskladnosti v delovanju človeka in narave ter kaže poti do okolju...
ekonomičen
ki ustreza sodilom preudarnosti in ob varčni porabi česa daje koristi
ekonomična izvedba
doseganje namenov in ciljev ob stroških, sorazmernih s tveganjem
ekonomična količina naročila
tista količina v posameznem naročilu, ki glede na letno potrebne količine in letno ponovljena naročila...
ekonomičnost
1. lastnost, značilnost, izvirajoča iz vložka v poslovanje; razmerje med količino in kakovostjo...
ekonomičnost (zaradi) velikosti
pojav, da se a) stroški količinske enote proizvoda ali storitve zmanjšajo, če se poveča količina,...
ekonomičnost informacij
lastnost informacij, da so njihove koristi večje od stroškov, ki jih povzroča njih oblikovanje
ekonomičnost izvajanja finančne funkcije
lastnost, značilnost izvajanja finančnega področja nalog, da se smotrno ravna z njegovimi dejavniki...
ekonomičnost računovodskega informiranja
lastnost računovodskega informiranja, da je njegova korist za uporabnike informacij večja od stroškov,...
ekonomija
preudarno ravnanje, kadar obstajajo omejene možnosti za zadovoljevanje potreb in jih je treba tako...
ekonomizirati
usmerjati zadovoljevanje potreb; kadar so možnosti za to omejene, je treba ravnati preudarno
ekonomska propaganda
oglas, ki naj prinese gospodarsko korist ponudniku blaga ali storitev; posledek gospodarskega p...
ekonomska vsebina dogodkov
lastnosti, sestavin dogodkov, gledan iz gospodarskega zornega kota
ekonomske kategorije
temeljni pojmi na področju gospodarjenja; za računovodstvo pomembne tiste, ki jih je mogoče izraziti...
ekonomske kategorije procesov
gospodarske kategorije, ki se nanašajo na gospodarske pojave v kakem obdobju in so praviloma izražene...
ekonomske kategorije stanj
gospodarske kategorije, ki se nanašajo na gospodarske pojave v kakem trenutku in so praviloma izražene...
1 2 3 ... 6 7 8
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?