IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko F (število zadetkov: 219)
fiduciarne storitve banke
dejavnosti, ki jih banka opravlja za svoje stranke: ravnanje s sredstvi drugih strank in varno shranjevanje...
fiduciarno posojilo
posojilo, dano na podlagi zaupanja posojilojemalcu, da ga bo odplačal
fiduciarno tveganje (v banki)
tveganje, da banka ne bo izpolnila svojih nalog in dolžnosti v zvezi s poverjeniškimi dejavnostmi...
FIFO (metoda vrednotenja)
metoda, po kateri so porabljene količine obračunane po prvih cenah zaloge, preostale pa po zadn...
fiksna obrestna mera
obrestna mera, ki se pri posojilu ali dolgovnem inštrumentu ne spreminja
fiksna zapadlost
zapadlost, ki je določena in se ne spreminja
fiksni datumi
datumi, na katere bodo na voljo kake informacije ali na katere se bo kaj pojavilo
fiksni indirektni stroški
tisti del posrednih stroškov, ki ima naravo stalnih stroškov
fiksni menjalni tečaj
menjalni tečaj za valute ali devize, ki je predpisan; nasprotje drsečega menjalnega tečaja
fiksni potrošek prvine
potrošek delovnega sredstva, potrošek predmeta dela, potrošek dela ali potrošek storitve, ki se...
1 2 3 4 ... 20 21 22
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?