IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko G (število zadetkov: 113)
garancija
zagotovitev prodajalca, da ima proizvod določeno kakovost in uporabnost ter da bodo v določenem...
garancijski rok
rok, izražen s časom po kupoprodaji, v katerem je prodajalec prevzel jamstvo
garancijski sklad zavarovalnice
sklad za zagotavljanje varnosti poslovanja zavarovalnice; spodnja meja kapitala (lastniškega kapitala)...
garancijsko popravilo
popravilo proizvodov, za katere je prodajalec ob prodaji dal jamstvo
garant
kdor se obveže poravnati dolg koga drugega, če ga ta ne bi poravnal
generalno popravilo (delovnega sredstva
1. splošni letni tehnični pregled delovnega sredstva, povezan s popravilom ali zamenjavo dotrajanih...
generirani podatki
podatki, ki nastanejo v informacijskem sestavu z obdelavo prej obstoječih podatkov
geometrijska sredina
srednja vrednost, ki je enaka N-temu korenu iz zmnožka N pozitivnih vrednosti; uporablja se zlasti...
gibanje knjigovodskih listin
premikanje knjigovodskih listin od mesta sestavitve ali vstopa v enoto računovodskega obravnavanja...
gibanje obveznosti do virov sredstev
povečevanje in zmanjševanje obveznosti do virov sredstev kake enote računovodskega obravnavanja,...
1 2 3 ... 10 11 12
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?