IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko G (število zadetkov: 113)
garancija
zagotovitev prodajalca, da ima proizvod določeno kakovost in uporabnost ter da bodo v določenem...
garancijski rok
rok, izražen s časom po kupoprodaji, v katerem je prodajalec prevzel jamstvo
garancijski sklad zavarovalnice
sklad za zagotavljanje varnosti poslovanja zavarovalnice; spodnja meja kapitala (lastniškega kapitala)...
garancijsko popravilo
popravilo proizvodov, za katere je prodajalec ob prodaji dal jamstvo
garant
kdor se obveže poravnati dolg koga drugega, če ga ta ne bi poravnal
generalno popravilo (delovnega sredstva
1. splošni letni tehnični pregled delovnega sredstva, povezan s popravilom ali zamenjavo dotrajanih...
generirani podatki
podatki, ki nastanejo v informacijskem sestavu z obdelavo prej obstoječih podatkov
geometrijska sredina
srednja vrednost, ki je enaka N-temu korenu iz zmnožka N pozitivnih vrednosti; uporablja se zlasti...
gibanje knjigovodskih listin
premikanje knjigovodskih listin od mesta sestavitve ali vstopa v enoto računovodskega obravnavanja...
gibanje obveznosti do virov sredstev
povečevanje in zmanjševanje obveznosti do virov sredstev kake enote računovodskega obravnavanja,...
gibanje sredstev
povečevanje in zmanjševanje sredstev kake enote računovodskega obravnavanja, obravnavano posebej...
gibljiva sredstva
sredstva, ki jih označuje nenehno preoblikovanje: zaloge, poslovne terjatve, kratkoročne finančne...
gibljivi delovni čas
delovni čas, pri katerem zaposlenec sam izbere čas svojega prihoda na delo in odhoda z njega znotraj...
gibljivi predračun
predračun za različne možne obsege dejavnosti, ki omogoča ob predpostavki, da se cene ne spreminjajo,...
gibljivi predračun splošnih stroškov po stroškovnih mestih
gibljivi predračun stroškov, ki je sestavljen posebej po stroškovnih mestih in upošteva na njih...
gibljivi predračun stroškov
predračun stroškov, ki je sestavljen za več obsegov dejavnosti, pri katerih se ob predpostavki,...
glavna datoteka
datoteka, ki ima pri računalniškem opravilu velik vpliv in je razmeroma stalna, čeprav se lahko...
glavna datoteka kupcev
datoteka s podatki o kupcih, kot so ime, naslov, telefonska številka pa tudi podatki o njihovem...
glavna datoteka nakupnih naročilnic
datoteka odprtih nakupnih naročilnic, poslanih dobaviteljem, s podatki o stanju vsake postavke na...
glavna datoteka obveznosti do dobaviteljev
datoteka, v kateri so podatki o obveznostih do dobaviteljev, njih poravnavanju in stanju neplačanih...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?