Zbirka strokovnih pojmov

Pojmovnik

Je zbirka, v kateri so pojmi, ki se uporabljajo v kaki stroki, pojasnjeni tudi v povezavi z nadrejenimi, podrejenimi, sorodnimi in nasprotnimi pojmi.