revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko I (število zadetkov: 632)
idealni standardni stroški
standardni stroški, ki so postavljeni na podlagi namišljenih okoliščin ter ne upoštevajo neugodnih...
identičnost
skladnost, ujemanje podatkov z resničnimi znaki, dejstvi; posledek istovetenja
identificiranje
ugotavljanje, ali je nekaj treba imeti, šteti za enako, ker se po lastnostih, značilnostih ujema...
identifikacija
ugotovitev, da je kdo isti ali kaj isto, kot se misli; posledek prepoznavanja
ime konta
besedna oznaka konta, ki kaže na predmete njegovega razvidovanja
imenovalec
število pod ulomkovo črto, ki v kazalniku ponazarja gospodarsko kategorijo, s katero primerjamo...
imenska delnica
delnica, ki se glasi na lastnikovo ime in je kot takšna vpisana v delniško knjigo; prenesti jo je...
imenska delnica z omejeno prenosljivostjo
imenska delnica, ki se lahko prenaša le ob soglasju izdajatelja
imenska obligacija
obveznica, ki se glasi na lastnikovo ime in jo je mogoče prenesti ob upoštevanju določenih form...
imenska obveznica
obveznica, ki se glasi na lastnikovo ime in jo je mogoče prenesti ob upoštevanju določenih form...
imenski ček
ček, ki ga lahko unovči v banki samo na njem zapisana oseba
imetnik
kdor je nosilec kake pravice ali ima kako stvar dejanski oblasti
imetnik delnice
pri prinosniški delnici tisti, ki ima oblast nad njo, dokler se ne dokaže nasprotno; pri imenski...
imetnik opcije
kdor ima prodajno opcijo ali nakupno opcijo
imetniška delnica
delnica, ki se glasi na prinosnika in se prenaša z izročitvijo; v razmerju do delniške družbe je...
imetniška obveznica
obveznica, na kateri ni lastnikovega imena in se lahko prenese na drugo osebo
imetniška vrednostna listina
vrednostnica, katere zakoniti imetnik je njen prinosnik, pravica iz nje pa se prenese z izročitvijo;...
imetniški vrednostni papir
vrednostnica, katere zakoniti imetnik je njen prinosnik, pravica iz nje pa se prenese z izročitvijo;...
imisija
zbiranje škodljivih snovi v naravnem okolju zaradi onesnaževalnega izpuščanja in delovanja naravnih...
import
1. dejavnost podjetja, ki kupuje blago in storitve v tujini; 2. del menjave blaga in storitev, ki...
1 2 3 ... 30 31 32
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: