IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko L (število zadetkov: 126)
lahka malomarnost
pomanjkanje primerne skrbnosti pri izvajanju poklicnih nalog, potrebne pazljivosti pri uporabi strokovnosti,...
lahko prodajljiva sredstva
sredstva, ki se prodajajo brez težav
lansiranje
začenjanje proizvajalnega postopka z izdajo zbirke proizvajalnih listin
lastna cena (enote proizvoda ali storitve)
vsota vseh neposrednih in posrednih stroškov, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka,...
lastna cena brez obresti (enote proizvoda ali storitve)
lastna cena, pri kateri na količinsko enoto poslovnega učinka niso razporejene obresti od dobljenih...
lastna menica
menica, ki vsebuje izdajateljevo pismeno obljubo, da bo ob zapadlosti v plačilo plačal upravičencu...
lastne delnice
delnice, ki jih kasneje odkupi njihov izdajatelj in lahko štejejo kot finančna naložba pri njem;...
lastnik
oseba, ki ima pravno priznano pravico do nečesa in vseh koristi, ki so povezane s tem; lastnik sredstev,...
lastniki podjetja
lastniki delnic ali deležev kapitala, poimenovanega v poslovnih financah kot lastniški kapital
lastnina
pravni pojem, ki se nanaša na pravice lastništva tako nad nepremičninami kot nad premičninami ter...
1 2 3 ... 11 12 13
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: