IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko L (število zadetkov: 126)
lastniška naložba
naložba v pridobitev delnic, deležev v kapitalu ali celote kapitala drugih podjetij, ki je praviloma...
lastniška sestava
kapital (lastniški kapital), razčlenjen na posamezne lastnike
lastniška struktura
kapital (lastniški kapital), razčlenjen na posamezne lastnike
lastniška vloga
vnos sredstev v organizacijo s strani njenih lastnikov
lastniške vrednostnice
vrednostnice, ki se nanašajo na osnovni kapital in iz gospodarskega zornega kota na lastniške deleže;...
lastniški bon
bon, ki je navadno priložen obveznici in daje imetniku možnost kupiti določeno število navadnih...
lastniški inštrument
vsaka pogodba, ki dokazuje preostali delež v sredstvih po odštetju vseh dolgov, npr. delnica; razlikuje...
lastniški interes v podjetju
interes, ki ga do podjetja kažejo njegovi lastniki in se izraža v dolgoročni rasti podjetja ob maksimiranju...
lastniški kapital
lastniški delež pri financiranju sredstev po odštetju dolgov (z vključenimi udolgovljenimi časovnimi...
lastniški kapital investicijske družbe
ob ustanovitvi naložbene družbe opredeljen kapital, razčlenjen na delnice, ki lahko krožijo, vendar...
1 2 3 ... 11 12 13
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: