IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko O (število zadetkov: 1086)
ob pravem času
takojšnje odzivanje na potrebe proizvajalca po materialu in zahteve odjemalca po dobavi
občasna informacija
glede na namen poenotena informacija, ki se oblikuje in predlaga v časovnih presledkih, navadno...
občasni podatek
podatek, ki se pojavlja in predlaga v informacijski sestav v časovnih presledkih, navadno nedoločenih;...
občasno računovodsko poročilo
računovodsko poročilo, ki je predloženo v časovnih presledkih, ki niso določeni, vsebujejo pa računovodske...
občevanje z
biti v stiku, sporazumevati se s kom
občila
sredstva, ki objavljajo informacije, npr. časopisi, radio, televizija
občina
temeljna samoupravna skupnost, ki za naselje ali več naselij opravlja naloge krajevnega pomena za...
občinski proračun
proračun, ki se nanaša na delovanje občine in je sprejet v skupščini občine: v celoti načelno zajema:...
občinski računovodski izkazi
računovodski izkazi, ki se nanašajo na a) proračunske prejemke in proračunske izdatke občine, b)...
občutljivost pomnilniških nosilcev podatkov in programov
lastnost, značilnost prenosnih ali stalnih pomnilniških nosilcev, kot so magnetni diski in magnetni...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?