revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko P (število zadetkov: 2243)
prva prodaja vrednostnic
prodaja vrednostnic na podlagi izdajateljeve ponudbe ob njihovi izdaji; kot taka se šteje tudi prodaja,...
prva prodaja vrednostnih papirjev
prodaja vrednostnic na podlagi izdajateljeve ponudbe ob njihovi izdaji; kot taka se šteje tudi prodaja,...
prva revizija
revizija, ki jo opravi revizijsko podjetje prvikrat za nekega naročnika in zahteva obsežnejše revizijske...
prvina
temeljna sestavina, ki je ni smiselno ali mogoče naprej razčleniti glede na cilje in/ali značilnosti...
prvine poslovnega procesa
delovna sredstva, predmeti dela, uporabljene storitve in zaposlenci s svojo delovno silo in opravljenim...
prvo uskupinjenje dolgoročnih finančnih naložb
spojitev podatkov o dolgoročnih finančnih naložbah iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja...
prvo uskupinjenje neopredmetenih dolgoročnih sredstev
spojitev podatkov o neopredmetenih dolgoročnih sredstvih iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega...
prvo uskupinjenje opredmetenih osnovnih sredstev
spojitev podatkov o opredmetenih osnovnih sredstvih iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja...
prvo uskupinjevanje
sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov ob vstopu novega odvisnega podjetja v skupino; tedaj...
prvotna nabavna vrednost osnovnega sredstva
dejanska nabavna vrednost v času nakupa obravnavanega opredmetenega osnovnega sredstva, ki se utegne...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: