revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko P (število zadetkov: 2243)
partner, zadolžen za posel (v revizijskem podjetju)
oseba v revizijskem podjetju, ki je odgovorna za prevzeti revizijski posel in njegovo izvedbo ter...
pasíva
desna stran bilance stanja, na kateri so navedene obveznosti do virov sredstev, tj. kapital in dolgovi...
pasivíranje
pripoznanje zneska med dolgovi v bilanci stanja, ne pa med prihodki v izkazu poslovnega izida
pasívna dinamična vrednost delnice
razvojna vrednost delnice, če prevzemno podjetje napoveduje boljšo prihodnost prevzetega podjetja,...
pasívna interesna grupa
interesna skupina, ki ne uveljavlja svojih interesov glede usmeritev in delovanja pravne osebe;...
pasívna obrestna mera
obrestna mera, po kateri se v banki obračunavajo obresti od dolgov ali na splošno od dobljenih posojil...
pasívna stran bilance stanja
praviloma desna stran v bilanci stanja, ki prikazuje obveznosti do virov sredstev
pasívna strategija investiranja
strategija naložbenja, ki temelji na predpostavki učinkovitega delovanja trga vrednostnic, torej...
pasívne obresti
obresti, ki jih daje banka za dobljene bančne vloge ali dobljena posojila
pasívni konti
konti, od katerih se vsak nanaša na posebno pojavno obliko sredstev; praviloma imajo promet na débetni...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: