IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko U (število zadetkov: 417)
učenje
s pridobivanjem znanja usposabljanje za opravljanje kakega dela, dejavnosti
učinek
1. kar se dobi pri naravnih ali tehničnih pojavih glede na tisto, iz česar izhaja; posledek določenega...
učinek človeka v mesecu dni
enota za merjenje obsega dela, ki ga posameznik po pričakovanju opravi v mesecu dni; projektanti...
učinek vklenitve
posledica možnih dobičkov ob prodaji vrednostnic, da jih lastniki raje ohranijo, kot da bi jih prodali...
učinek vzvoda
vpliv, ki ga ima povečanje deleža dolgov pri financiranju na donosnost (lastniškega) kapitala; ta...
učinki delovanja
proizvodi ali storitve, ki izhajajo iz kakega delovanja
učinki vrednostnega papirja
tisto, kar se doseže z vrednostnico, ki je lahko plačilno sredstvo (ček), sredstvo kreditiranja...
učinki vrednostnice
tisto, kar se doseže z vrednostnico, ki je lahko plačilno sredstvo (ček), sredstvo kreditiranja...
učinkovita izvedba
točna in pravočasna dosega namenov in ciljev ob najmanjši možni porabi dejavnikov
učinkovitost
lastnost, značilnost, izvirajoča iz pretvorbe vložka v poslovanje v izložek iz njega; razmerje med...
učinkovitost finančne funkcije
lastnost, značilnost finančnega področja nalog, da izpolni naloge v ustreznem času in z utemeljenimi...
učinkovitost finančnega področja nalog
lastnost, značilnost finančnega področja nalog, da izpolni naloge v ustreznem času in z utemeljenimi...
učinkovitost poslovanja
lastnost poslovanja, da se cilji uresničujejo hitro in z utemeljenimi stroški
učinkovitost revizijskega postopka
značilnost revizijskega postopka, da je pri postavljenem revizijskem cilju hitro in zanesljivo opravljen...
učinkovitost ureditve računovodenja
lastnost ureditve računovodenja, da izpolnjuje naloge iz tehničnega, gospodarskega, organizacijskega...
učinkovitostni odmik pri direktnih plačah
razlika med standardnimi neposrednimi plačami na podlagi dejanskega časa v obdobju in standardnimi...
učinkovitostni odmik pri indirektnih fiksnih stroških
razlika, ki se pojavi pri stalnih posrednih stroških, če je bila pri njihovem razporejanju po poslovnih...
učinkovitostni odmik pri indirektnih stroških
razlika med prilagojenimi načrtovanimi posrednimi stroški na podlagi dejanskega časa v obdobju in...
učinkovitostni odmik pri indirektnih variabilnih stroških
razlika, ki se pojavi pri spremenljivih posrednih stroških, če je bila pri njih razporejanju po...
učinkovitostni odmik pri neposrednih plačah
razlika med standardnimi neposrednimi plačami na podlagi dejanskega časa v obdobju in standardnimi...
učinkovitostni odmik pri posrednih stroških
razlika med prilagojenimi načrtovanimi posrednimi stroški na podlagi dejanskega časa v obdobju in...
učinkovitostni odmik pri spremenljivih posrednih stroških
razlika, ki se pojavi pri spremenljivih posrednih stroških, če je bila pri njih razporejanju po...
učinkovitostni odmik pri stalnih posrednih stroških
razlika, ki se pojavi pri stalnih posrednih stroških, če je bila pri njihovem razporejanju po poslovnih...
učinkujoča obrestna mera
obrestna mera, uporabljena pri finančnem sredstvu ali finančni obveznosti za razobrestenje toka...
učinkujoča obrestna mera (denarnega finančnega inštrumenta)
obrestna mera, uporabljena pri denarnem finančnem inštrumentu za izračunavanje njegove sedanje vrednosti;...
učinkujoča stopnja davka iz dobička
razmerje med obračunanim davkom iz dobička in računovodsko izkazanim dobičkom (pred obdavčitvijo),...
učinkujoča stopnja obdavčitve
odstotno razmerje med končnim zneskom davka in osnovo za njegov obračun pred upoštevanjem davčnih...
udejanjanje
delanje, da kaj, kar obstaja v mislih ali načrtih, dejansko obstaja
udejanjenje
nareditev, da kaj, kar obstaja v mislih ali načrtih, dejansko obstaja; posledek uresničevanja
udejanjeno
kar dejansko obstaja; nasprotje načrtovanega
udeležba
dejstvo, da je kdo udeležen pri čem; razlikuje se od deleža
udeležba na delovnem mestu
udeležba več honorarnih zaposlencev pri delitvi dela na rednem delovnem mestu
udeležba v čistem dobičku
1. udeležba zaposlencev pri delitvi čistega dobička; vrsta kratkoročnih zaslužkov zaposlencev po...
udeležbena obveznica
obveznica, pri kateri ima lastnik pravico ne le do najmanjših obresti, temveč tudi do zneska, ki...
udeležbena prednostna delnica
prednostna delnica s pravico do dodatne dividende brez omejitve
udeležbeno financiranje
financiranje praviloma z lastniškim kapitalom, ki povzroča v podjetju delitev čistega dobička na...
udeležbeno predračunavanje
predračunavanje, pri katerem sodelujejo tudi tisti, ki so odgovorni za uresničitev predračunov;...
udeleženec pri odločanju
tisti, ki sodeluje pri pripravljanju končnega predloga za odločitev, vendar ni odločevalec
udeležnina
prispevek, ki se plača za pravico do udeležbe na kaki prireditvi, navadno s strokovno vsebino
udenariti
pretvoriti, preoblikovati sredstvo v obliki stvari ali pravice v denar
udenarjenje
pretvorba, sprememba sredstva v obliki stvari ali pravice v denar; posledek udenarjevanja
udenarjenje terjatev
pretvorba terjatev v denar, ko dolžniki poravnajo dolgovane zneske
udenarjevanje
proces pretvarjanja, preoblikovanja sredstev v obliki stvari ali pravice v denar
udenarljiva vrednost sredstva
vrednost stvari ali pravice v okviru sredstev, ki jo je mogoče spremeniti v denarno obliko
udenarljivost
lastnost, značilnost sredstev v obliki stvari ali pravic, da jih je mogoče pretvoriti v denar
udenarljivost naložbe
lastnost, značilnost naložbe, da jo je mogoče pretvoriti v denar
udenarljivost sredstev
lastnost, značilnost sredstev, da jih je mogoče preoblikovati v denar; po oddaljenosti od njihove...
udenarljivost terjatev
lastnost, značilnost terjatev, da jih je mogoče preoblikovati v denar, ko dolžniki poravnajo dolgovane...
udenarljivost vrednostnice
lastnost, značilnost vrednostnice, da jo je mogoče pretvoriti v denar
udolgovljene časovne razmejitve
postavke, ki se v bilanci stanja pojavljajo med obveznostmi do virov sredstev in zajemajo vnaprej...
1 2 3 ... 7 8 9
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?