IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko U (število zadetkov: 417)
utesnitev delovanja notranjega revizorja
povzročitev, da notranji revizor ne more delovati prek in mimo postavljenih meja, čeprav bi to moral,...
utež
številčno izražena pomembnost kake vrednosti, ki prikazuje njeno relativno pomembnost posamezne...
utrdilna sredstva za pogodbena razmerja
sredstva, ki dajejo upniku večjo varnost glede izpolnitve pogodbe, npr. ara, odstopnina, pogodbena...
uveljavljajoče se delnice
vpisane in vplačane delnice, ki so v lasti delničarjev, brez tistih, ki jih je gospodarska družba...
uveljavljajoči se kapital
v delniški družbi razlika med vpisanim kapitalom in odkupljenimi lastnimi delnicami, tj. kapital,...
uvodni del slovenskega računovodskega standarda
poglavje A posameznega slovenskega računovodskega standarda, v katerem je napovedano, kaj obdeluje,...
uvodni odstavek revizorjevega poročila
prvi odstavek revizorjevega poročila, ki vsebuje navedbo revidiranih računovodskih izkazov ter izjavo...
uvoz
1. dejavnost podjetja, ki kupuje blago in storitve v tujini; 2. del menjave blaga in storitev, ki...
uvozna kvota
1. oblika upravnega, količinskega ali vrednostnega omejevanja uvoza iz vseh ali iz posameznih držav;...
uvozna pošiljka
pošiljka blaga v skladu z uvozno pogodbo, naročilom ali dogovorom med uvoznikom in izvoznikom, ki...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?