IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko Z (število zadetkov: 478)
zunanje opravljanje dejavnosti
proizvajanje kakega sestavnega dela proizvoda ali opravljanje kake vrste storitev zunaj obravnavanega...
zunanje potrebe po informacijah
potrebe po informacijah zunaj organizacije, na katero se nanašajo
zunanje potrjevanje (pri revidiranju)
pridobivanje in vrednotenje revizijskih dokazov v neposrednih stikih s tretjo osebo kot odgovor...
zunanje predstavljanje
predstavljanje informacij članom organizacije, ki ga izvaja nekdo zunaj nje; nasprotje notranjega...
zunanje pregledovanje notranjerevizijske službe
pregledovanje delovanja notranjerevizijske službe; opravi ga usposobljena oseba, ki ni odvisna od...
zunanje računovodsko poročanje
računovodsko poročanje zunanjim uporabnikom računovodskih informacij
zunanje revidiranje
revidiranje, ki ga opravljajo revizijska podjetja ali samostojni revizorji na podlagi pogodbe z...
zunanje revidiranje računovodskih izkazov
zunanje revidiranje, usmerjeno v oblikovanje mnenja o računovodskih izkazih in kot táko za določena...
zunanji izvajalec notranjerevizijskega posla
fizična ali pravna oseba zunaj organizacije, ki opravlja zanjo notranjerevizijski posel in ima za...
zunanji ocenjevalec vrednosti
ocenjevalec vrednosti, ki nima nobenih bistvenih zvez z naročnikom, njegovim posrednikom ali s predmetom...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?