revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

prevrednotovanje v Sloveniji od 2006 dalje <revaluation (process) in Slovenia after 2006>

v okviru celotnega kapitala vzpostavitev presežka iz prvrednotenja, na katerega vplivajo razlike zaradi prevrednotenja na pošteno vrednost pri zemljiščih, zgradbah, opremi, naložbenih nepremičninah, neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in finančnih inštrumentih, kar nadaljuje nabrani posebni prevrednotovalni popravek kapitala do leta 2005; splošni prevrednotovalni popravek kapitala do leta 2005 je nasprotno prenesen v kapitalske rezerve
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: