revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

računovodsko merjenje usredstvenih časovnih razmejitev <accounting measurement of accrued and deferred asset items>

opredeljevanje vrednosti teh postavk, pri čemer je izvirna vrednost odloženih stroškov (ali odhodkov) zasnovana na predpostavki, da dejanski stroški (ali odhodki), ki jih je utemeljeno mogoče pričakovati, ne bodo večji od njih, izvirna vrednost nezaračunanih prihodkov pa, da še ne obstaja pravna ali fizična oseba, ki bi morala biti obremenjena z njimi in da bo dejanski znesek manjši od nezaračunanega, ki je že upoštevan; kasneje se zmanjšuje za vračunane stroške (ali odhodke) oziroma zaračunane prihodke; če knjigovodska vrednost ustvarja primanjkljaj, ga je treba obravnavati med ustreznimi odhodki, če presežek, pa med ustreznimi prihodki; računovodsko merjenje dolgoročno odloženih stroškov (odhodkov) pa ima podobnosti tudi z merjenjem opredmetenih osnovnih sredstev
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?