A. Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2024

(Vir: Furs)

Letna davčna osnova v EUR Dohodnina v EUR
Nad Do
  8.755,00   16 %  
8.755,00 25.750,00 1.400,80 +26 % nad 8.755,00
25.750,00 51.500,00 5.819,50 +33 % nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00 +39 % nad 51.500,00
74.160,00   23.154,40 +50 % nad 74.160,00

 

Mesečna davčna osnova v EUR Dohodnina v EUR
Nad Do
  729,58   16 %  
729,58 2.145,83 116,73 +26 % nad 729,58
2.145,83 4.291,67 484,96 +33 % nad 2.145,83
4.291,67 6.180,00 1.193,08 +39 % nad 4.291,67
6.180,00   1.929,53 +50 % nad 6.180,00

 

Splošna olajšava

Skupni letni dohodek v EUR Olajšava v EUR
Nad Do
  16.000,00 5.000 + (18.761,40 – 1,17259 × skupni dohodek)
16.000,00   5.000,00

 

 

Mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v EUR Olajšava v EUR
Nad Do
  1.333,33 416,67 + (1.563,45 – 1,17259 × bruto dohodek)
1.333,33   416,67

 

Osebne olajšave

  Letno v EUR Mesečno v EUR
Invalid s 100-odstotno telesno okvaro 18.188,61 1.515,72
Po dopolnjenem 70. letu 1.500,00 125,00
Nepoklicni prostovoljci 1.500,00 125,00
Do dopolnjenega 29. leta rezidenta v delovnem razmerju 1.300,00  

 

Posebne olajšave za vzdrževane člane

  Letno v EUR Mesečno v EUR
1. vzdrževani otrok 2.698,00 224,83
2. vzdrževani otrok 2.933,00 244,42
3. vzdrževani otrok 4.892,00 407,67
4. vzdrževani otrok 6.851,00 570,92
5. vzdrževani otrok 8.810,00 734,17
Ostali otroci (povečanje) +1.959,00 +163,25
Vzdrževani otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777,00 814,75
Drugi vzdrževani družinski člani 2.698,00 224,83

 

Druge olajšave

  Letno v EUR
Posebna za dijake in študente 3.500,00
Najvišja dopustna za PDPZ 2.903,66