B. Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022

(Vir: Furs)

 

Letna davčna osnova v EUR Dohodnina v EUR
Nad Do
  8.755,00   16 %  
8.755,00 25.750,00 1.400,80 +26 % nad 8.755,00
25.750,00 51.500,00 5.819,50 +33 % nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00 +39 % nad 51.500,00
74.160,00   23.154,40 +45 % nad 74.160,00

 

Mesečna davčna osnova v EUR Dohodnina v EUR
Nad Do
  729,58   16 %  
729,58 2.145,83 116,73 +26 % nad 729,58
2.145,83 4.291,67 484,96 +33 % nad 2.145,83
4.291,67 6.180,00 1.193,08 +39 % nad 4.291,67
6.180,00   1.929,53 +45 % nad 6.180,00

 

Splošna olajšava

Skupni letni dohodek v EUR Olajšava v EUR
Nad Do
  13.716,33 4.500 + (19.261,43 – 1,40427 × skupni dohodek)
13.716,33   4.500,00

 

 

Mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v EUR Olajšava v EUR
Nad Do
  1.143,03 375 + (1.605,12 – 1,40427 × bruto dohodek)
1.143,03   375,00

 

Osebne olajšave

  Letno v EUR Mesečno v EUR
Invalid s 100-odstotno telesno okvaro 18.188,61 1.515,72
Po dopolnjenem 70. letu 1.500,00 125,00
Nepoklicni prostovoljci 1.500,00 125,00

 

Posebne olajšave za vzdrževane člane

  Letno v EUR Mesečno v EUR
1. vzdrževani otrok 2.510,03 209,17
2. vzdrževani otrok 2.728,72 227,39
3. vzdrževani otrok 4.551,10 379,26
4. vzdrževani otrok 6.373,48 531,12
5. vzdrževani otrok 8.195,86 682,99
Ostali otroci (povečanje) +1.822,38 +151,87
Vzdrževani otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.094,90 757,91
Drugi vzdrževani družinski člani 2.510,03 209,17

 

Druge olajšave

  Letno v EUR
Posebna za dijake in študente 3.500,00
Najvišja dopustna za PDPZ 2.903,66