D. Najmanjša osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil plače za polni delovni čas

Obdobje izplačila Znesek v EUR
1. 3. 2021–30. 6. 2021 1.113,72
1. 7. 2021–31. 12. 2021 1.024,24
1. 1. 2022–28. 2. 2022 1.113,72
1. 3. 2022–28. 2. 2023 1.181,75