D. Najmanjša osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil plače za polni delovni čas

Obdobje dela Znesek v EUR
1. 3. 2021–30. 6. 2021 1.113,72
1. 7. 2021–31. 12. 2021 1.024,24
1. 1. 2022–28. 2. 2022 1.113,72
1. 3. 2022–28. 2. 2023 1.181,75
1. 3. 2023–29. 2. 2024 1.214,35