E. Povprečna mesečna bruto plača

Leto Znesek v EUR UL RS
2020 1.856,20 28/21
2021 1.969,59 26/22
2022 2.023,92 25/23
2023 2.220,95 Vir: Surs