F. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega in povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega za zadnje 3 mesece

Mesec Znesek v EUR Obdobje Znesek v EUR UL RS
November 2021 2.084,38 september 2021–november 2021 1.948,10 11/22
December 2021 2.064,12 oktober 2021–december 2021 2.011,70 26/22
Januar 2022 1.923,92 november 2021–januar 2022 2.024,20 43/22
Februar 2022 1.927,08 december 2021–februar 2022 1.971,72 59/22
Marec 2022 2.007,92 januar 2022–marec 2022 1.953,10 74/22
April 2022 2.001,93 februar 2022–april 2022 1.979,08 89/22
Maj 2022 1.989,53 marec 2022–maj 2022 1.999,78 101/22
Junij 2022 2.007,64 april 2022–junij 2022 1.999,70 112/22
Julij 2022 2.002,27 maj–julij 2022 1.999,81 125/22
Avgust 2022 2.007,94 junij–avgust 2022 2.005,94 137/22
September 2022 1.986,82 julij–september 2022 1.999,00 184/21
Oktober 2022   avgust–oktober 2022