H. Prispevki za socialno varnost družbenikov (zavarovalna podlaga 040) in samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR   60 % PP1 90 % PP2 3,5 PP3
Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP) 1.969,59 1.181,75 1.772,63 6.893,57
Prispevek zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 % 183,17 274,76 1.068,50
Prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85 % 104,58 156,88 610,08
Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   287,75 431,64 1.678,58
Prispevek zavarovanca za zdravstveno zavarovanje 6,36 % 75,16 112,74 438,43
Prispevek delodajalca za za zdravstveno zavarovanje 6,56 % 77,52 116,28 452,22
Prispevek za poškodbe pri delu 0,53 % 6,26 9,39 36,54
Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje   158,94 238,41 927,19
Prispevek zavarovanca za starševsko varstvo 0,10 % 1,18 1,77 6,89
Prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 % 1,18 1,77 6,89
Skupaj prispevki za starševsko varstvo   2,36 3,54 13,78
Prispevek zavarovanca za zaposlovanje 0,14 % 1,65 2,48 9,65
Prispevek delodajalca za zaposlovanje 0,06 % 0,71 1,06 4,14
Skupaj prispevki za zaposlovanje   2,36 3,54 13,79
PRISPEVKI SKUPAJ   451,41 677,13 2.633,34

1. Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2022 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače.
2. Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2022 znaša 90 % zadnje znane povprečne letne plače.
3. Zavarovalna osnova lahko znaša največ 3,5 PP (v skladu s 145/5 ZPIZ-2).