H. Prispevki za socialno varnost družbenikov (zavarovalna podlaga 040) in samozaposlenih

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 60 % PP 1 90 % PP 2 3,5 % PP 3
Povprečna mesečna bruto plača za leto 2022 (PP) 2.023,92 1.214,35 1.821,53 7.083,72
Prispevek zavarovanca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 % 188,22 282,34 1.097,98
Prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85 % 107,47 161,21 626,91
Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 295,69 443,55 1.724,89
Prispevek zavarovanca za zdravstveno zavarovanje 6,36 % 77,23 115,85 450,52
Prispevek delodajalca za za zdravstveno zavarovanje 6,56 % 79,66 119,49 464,69
Prispevek za poškodbe pri delu 0,53 % 6,44 9,65 37,54
Obvezni zdravstveni prispevek 35,00 35,00 35,00
Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 198,33 279,99 987,75
Prispevek zavarovanca za starševsko varstvo 0,10 % 1,21 1,82 7,08
Prispevek delodajalca za starševsko varstvo 0,10 % 1,21 1,82 7,08
Skupaj prispevki za starševsko varstvo 2,42 3,64 14,16
Prispevek zavarovanca za zaposlovanje 0,14 % 1,70 2,55 9,92
Prispevek delodajalca za zaposlovanje 0,06 % 0,73 1,09 4,25
Skupaj prispevki za zaposlovanje 2,43 3,64 14,17
PRISPEVKI SKUPAJ 498,87 730,82 2.740,97

1. Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2023 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače.
2. Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2023 znaša 90 % zadnje znane povprečne letne plače.
3. Zavarovalna osnova lahko znaša največ 3,5 PP (v skladu s 145/5 ZPIZ-2).