I. Pavšalni in drugi prispevki za socialno varnost oseb, ki niso zaposlene v organizaciji, v EUR

  PIZ1 ZZ2 Poškodbe3
Popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji 41,04 30,00 10,00
Dijaki in študenti pri praktičnem in študentskem delu 12,31 5,66  
Osebe, ki se usposabljajo z delom 8,23    

1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje
3. Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni