I. Pavšalni in drugi prispevki za socialno varnost oseb, ki niso zaposlene v organizaciji, v EUR

PIZ 1 ZZ 2 Poškodbe 3
Popoldanci, dopolnilna dejavnost na kmetiji 42,19 35,15 11,72
Dijaki in študenti pri praktičnem in študentskem delu 12,65 6,63
Osebe, ki se usposabljajo z delom 8,46

1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. aprila 2023
2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje od 1. januarja do 31. decembra 2024
3. Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni od 1. januarja do 31. decembra 2024