J. Minimalna urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev

Obdobje Minimalna urna postavka v EUR Največji bruto letni dohodek v EUR UL RS
1. 3. 2021–28. 2. 2022 5,50 8.235,53 28/21
1. 3. 2022–13. 5. 2022 5,77 8.639,07 17/22
14. 5. 2022–28. 2. 2023 6,17 9.237,96 67/22, 54/22
1. 3. 2023–29. 2. 2024 6,92 10.346,52 20/23
1. 3. 2024–28. 2. 2025 7,21 10.781,07 10/24