M. Največji zneski povračil stroškov in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

(UL RS 140/06 … 113/22)

Vrsta prejemka Znesek v EUR Opomba
Povračilo stroškov za prehrano med delom 7,96 Za prisotnost štiri ure ali več
Dodatno povračilo stroškov za prehrano med delom 0,99 Za vsako dopolnjeno uro prisotnosti po 8 urah prisotnosti,
če je delavec prisoten
10 ur ali več
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega 0,21 Za vsak polni kilometer razdalje
140,00 Mesečno
Povračilo stroškov prevoza z lastnim prevoznim sredstvom na službenem potovanju 0,43 Za prevožen kilometer
Domača dnevnica, nad 6 do 8 ur 9,69  
Domača dnevnica, nad 8 do 12 ur 13,88 –15 % ob zagotovljenem zajtrku
Domača dnevnica, nad 12 do 14 ur 27,81 –10 % ob zagotovljenem zajtrku
Terenski dodatek 5,84 Na dan
Nadomestilo za ločeno življenje 434,00 Na mesec
Jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe 30% zadnje znane povprečne letne plače, preračunane na mesec  
Jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe 45% zadnje znane povprečne letne plače, preračunane na mesec  
Jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe 60% zadnje znane povprečne letne plače, preračunane na mesec  
Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe 75% zadnje znane povprečne letne plače, preračunane na mesec  
Odpravnina ob upokojitvi 300 % zadnje znane povprečne letne plače, preračunane na mesec  
Solidarnostna pomoč ob smrti 5.000,00 Smrt delavca ali njegovega družinskega člana
Solidarnostna pomoč ob drugih nesrečah 2.000,00 Težja invalidnost, daljša bolezen delavca, elementarna nesreča ali požar, ki prizadene delavca
Plačila dijakom in študentom do 15 % zadnje znane povprečne letne plače , preračunane na mesec Za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca