N. Zneski dnevnic za službena potovanja v tujino od 1. januarja 2021

(priloga k Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, UL RS 76/19 … 116/21)

Država/mesto Znesek dnevnice
v ameriških dolarjih ($)
ali evrih (€)
Albanija 40 €
Andora 40 €
Armenija 40 €
Avstralija 60 $
Avstrija 55 €
Azerbajdžan 40 €
Belgija 63 €
Belorusija 40 €
Bolgarija 40 €
Bosna in Hercegovina 40 €
Ciper 40 €
Češka 40 €
Črna gora 40 €
Danska 55 €
Estonija 40 €
Finska 55 €
Francija 55 €
Grčija 40 €
Gruzija 40 €
Hrvaška 40 €
Irska 55 €
Islandija 55 €
Italija 55 €
Japonska 100 $
Kanada 60 $
Kitajska 44 $
Kosovo 40 €
Latvija 40 €
Lihtenštajn 55 €
Litva 40 €
Madžarska 55 €
Luksemburg 40 €
Malta 40 €
Moldavija 40 €
Monako 55 €
Nemčija 55 €
Nizozemska 55 €
Norveška 55 €
Nova Zelandija 60 $
Poljska 40 €
Portugalska 55 €
Romunija 40 €
Rusija 40 €
San Marino 40 €
Severna Makedonija 40 €
Slovaška 40 €
Srbija 40 €
Španija 55 €
Švedska 55 €
Švica 55 €
Turčija 40 €


Izračun zneska dnevnice za tujino

Dnevnica za službeno potovanje v tujini
nad 6 do 8 ur
do velikosti 25 % zneska za mesto ali državo
Dnevnica za službeno potovanje v tujini
nad 8 do 14 ur
do velikosti 75 % zneska za mesto ali državo
Dnevnica za službeno potovanje v tujini
nad 14 do 24 ur
100 % zneska za mesto ali državo