Izdaja

Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj za javni sektor

Ko gre za računovodstvo v javnem sektorju, se zanesite na dopolnjeno izdajo EKN za javni sektor.

Enotni kontni načrt je dopolnjen in obogaten s knjižbami za obe vrsti uporabnikov, združeni pod oznako javni sektor. V knjižici so najpomembnejši in najrazličnejši zgledi knjiženj poslovnih dogodkov, ki so temeljni za pravilno in skladno sestavo računovodskih izkazov. Zveza RFR je pri njeni pripravi sledila uporabniku, iskanje in branje kontov je hitro in enostavno.

 

2. izdaja, januar 2023

 

Cena: 53,00 EUR brez DDV (55,65 EUR z DDV)

 

Več informacij na brezplačni telefonski številki 080 1957.

 

 

NAROČI IZDAJO