Izdaja

Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj za zasebni sektor

Enotni kontni načrt in ponazoritve knjženj za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.

Izšla je najpogosteje uporabljena delovna knjižica v računovodstvu. Posodobljena različica zajema vse spremembe SRS, ki so začele veljati v letu 2019, prav tako so posodobljeni številni praktični zgledi. Dopolnjena in prenovljena izdaja je namenjena vsem organizacijam, ki računovodijo po slovenskih računovodskih standardih.

 

2. izdaja, 2. ponatis, marec 2021

 

Cena: 50,00 EUR brez DDV (52,50 EUR z DDV)

 

Več informacij na brezplačni telefonski številki 080 1957.

 

 

NAROČI IZDAJO