Izdaja

Računovodski izkazi po SRS in priporočeni enotni kontni načrt v angleškem in nemškem jeziku

Za vse, ki morajo pri svojem delu pripravljati ali uporabljati računovodske izkaze v angleškem ali nemškem jeziku.

Za vse, ki morajo pri svojem delu pripravljati ali uporabljati računovodske izkaze v angleškem ali nemškem jeziku, so v tej knjigi predstavljeni prevodi priporočenega enotnega kontnega načrta, SRS 24 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje, SRS 25 – Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje, SRS 26 – Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje in SRS 27 – Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje.

 

Letnik 2013, 308 strani

Prevajalki: Alenka Černe in Lidija Šega

 

Cena: 23,81 EUR brez DDV (25,00 EUR z DDV)

 

Več informacij na brezplačni številki 080 1957.

 

 

NAROČI IZDAJO