Izdaja

Računovodski predpisi za javni sektor

Izdaja poleg temeljnega Zakona o računovodstvu vsebuje tudi pravila za razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov, pravila za sestavljanje letnih poročil, način in roke usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu ter način in stopnje odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

V izdaji lahko najdete tudi Zakon o javnih financah in pravilnik za pripravo konsolidirane premoženjske bilance. Čistopisi predpisov so pospremljeni s pojasnili strokovnjakov Zveze RFR.

 

Računovodske predpise za javni sektor dopolnjujejo še SRS (2016-2019) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja.

 

1. izdaja, november 2017

 

Cena: 81,00 EUR brez DDV (85,05 EUR z DDV)

 

Več informacij na brezplačni številki 080 1957.

 

 

NAROČI IZDAJO