Izdaja

Komplet vodil za javni sektor

Za vse, ki opravljate računovodske zadeve za določene in druge uporabnike v javnem sektorju, je Zveza RFR pripravila priročen komplet, ki vsebuje tri izdaje. Poleg predpisov in spremnih pojasnil vključuje tudi priročnik s strokovnimi pojasnili in praktičnimi zgledi ter knjižico o enotnem kontnem načrtu s ponazoritvami knjiženj. Komplet bo nepogrešljiv spremljevalec povsod, kjer delovanje usmerjajo določbe in predpisi o javnih financah.

 

Komplet vodil za javni sektor obsega samostojne enote, ki tradicijo izdaj Zveze RFR na tem področju nadaljujejo v obliki, prilagojeni sodobnim potrebam:

  • Računovodski predpisi za javni sektor v praksi z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja (DECEMBER 2017)
    Priročnik je namenjen uporabnikom enotnega kontnega načrta za proračun, proračunskim uporabnikom in drugim osebam javnega prava. Ta izdaja prinaša praktične primere, s kakršnimi se računovodje, revizorji, davčni in drugi strokovnjaki srečujejo pri svojem vsakdanjem delu. Vsebinski sklopi sledijo zaporedju slovenskih računovodskih standardov.
  • Računovodski predpisi za javni sektor (NOVEMBER 2017)
    Poleg temeljnega Zakona o računovodstvu vsebuje pravila za razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov, pravila za sestavljanje letnih poročil, način in roke usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu ter način in stopnje odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, enotni kontni načrt za določene in druge uporabnike in še marsikaj. Vse to spremljajo pojasnila strokovnjakov Zveze RFR. Računovodske predpise za javni sektor dopolnjujejo še SRS(2016) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja.
  • Enotni kontni načrt in ponazoritev knjiženj za javni sektor (JANUAR 2018)
    Konti in knjižbe, ki jih je Zveza RFR doslej izdajala v ločenih knjižicah za določene in druge uporabnike, so zdaj združeni v eni izdaji. Enotni kontni načrt je posodobljen in obogaten s knjižbami za obe vrsti uporabnikov, zdaj združeni pod oznako javni sektor. Pri posodobitvi je Zveza RFR posebno pozornost posvetila hitremu in preprostemu iskanju in branju kontov.

Cena: 266,00 EUR brez DDV (279,30 EUR z DDV)

 

Več informacij na brezplačni številki 080 1957.

 

 

NAROČI IZDAJO