Izdaja

Priprava razkritij v letnem poročilu gospodarske družbe

Namen knjige je temeljit prikaz razkritij oziroma sestavnih delov letnega poročila na tak način, ki bo pripravljavcem letnega poročila omogočil pripraviti letno poročilo, bralcem letnih poročil pa ponudil čim več informacij.

Avtorica dr. Tatjana Horvat je knjigo razdelila na glavna poglavja: Interesne skupine podjetja, Pomen računovodskih informacij in računovodskega poročanja, Letno poročilo po ZGD, Vloga pomembnejših subjektov pri pripravi letnega poročila, Obvezna razkritja v letnem poročilu, Razkritja v povezavi s strokovnimi rešitvami MRS, Prostovoljna razkritja v letnem poročilu, Poenotenje računovodskega poročanja in Pomen letnega poročila na medmrežju.

 

Ljubljana, maj 2003

ZBIRKA Srebrna knjiga 17

444 strani

 

Cena: 54,00 EUR brez DDV (56,70 EUR z DDV)

 

Več informacij na brezplačni številki 080 1957.

 

 

NAROČI IZDAJO